We were in the backseat
Drunk on something stronger than the drinks in the bar
“I rent a place on Cornelia Street”
I say casually in the car
We were a fresh page on the desk
Filling in the blanks as we go
As if the street lights pointed in an arrow head
Leading us home

Arka koltuktaydık
Bar’daki içkilerden daha güçlü bir şeye sarhoştuk
“Cornelia Sokağı’nda bir yer kiraladım”
Arabada tesadüfen söylüyorum
Masanın üzerindeki temiz bir kağıttık
Boşlukları doldurabildiğimiz kadar dolduruyorduk
Sokak lambaları sanki ok gibi işaret ederek
Bizi eve götürüyor

And I hope I never lose you, hope it never ends
I’d never walk Cornelia Street again
That’s the kinda heartbreak time could never mend
I’d never walk Cornelia Street again
And baby, I get mystified by how this city screams your name
And baby, I’m so terrified of if you ever walk away
I’d never walk Cornelia Street again
I’d never walk Cornelia Street again

Ve umarım asla seni kaybetmem, umarım asla sona ermez
Bir daha asla Cornelia Sokağı’na yürüyemem
Bu zamanın iyileştiremeyeceği bir kalp kırıklığı
Bir daha asla Cornelia Sokağı’na yürüyemem
Ve bebeğim, bu şehrin senin adını haykırmasına hayran kaldım
Ve bebeğim, çekip gitmenden çok korkuyorum
Bir daha asla Cornelia Sokağı’na yürüyemem
Bir daha asla Cornelia Sokağı’na yürüyemem

Windows flung right open, autumn air
Jacket ’round my shoulders is yours
We bless the rains on Cornelia Street
Memorize the creaks in the floor
Back when we were card sharks, playing games
I thought you were leading me on
I packed my bags, left Cornelia Street
Before you even knew I was gone

Pencereler açık, sonbahar havası
Omuzlarımdaki ceket senin
Cornelia Sokağı’ndaki yağmurları kutsuyoruz
Yerdeki gıcırtıları ezberliyoruz
Kağıt oyunu ustası olduğumuz zamanlara geri dönüş, oyunlar oynuyoru
Bana öncülük ettiğini düşünüyordum
Çantalarımı topladım, Cornelia Sokağı’nı terk ettim
Sen benim gittiğimi bilmeden önce

But then you called, showed your hand
I turned around before I hit the tunnel
Sat on the roof, you and I

Fakat sonra sen aradığında, elini gösterdiğinde
Tünele çarpmadan geri döndüm
Çatıya oturduk, sen ve ben

I hope I never lose you, hope it never ends
I’d never walk Cornelia Street again
That’s the kinda heartbreak time could never mend
I’d never walk Cornelia Street again
And baby, I get mystified by how this city screams your name
And baby, I’m so terrified of if you ever walk away
I’d never walk Cornelia Street again
I’d never walk Cornelia Street again

Umarım asla seni kaybetmem, umarım asla sona ermez
Bir daha asla Cornelia Sokağı’na yürüyemem
Bu zamanın iyileştiremeyeceği bir kalp kırıklığı
Bir daha asla Cornelia Sokağı’na yürüyemem
Ve bebeğim, bu şehrin senin adını haykırmasına hayran kaldım
Ve bebeğim, çekip gitmenden çok korkuyorum
Bir daha asla Cornelia Sokağı’na yürüyemem
Bir daha asla Cornelia Sokağı’na yürüyemem

You hold my hand on the street
Walk me back to that apartment
Years ago, we were just inside
Barefoot in the kitchen
Sacred new beginnings
That became my religion, listen

Sokakta elimi tuttun
Benimle birlikte apartmana yürüdün
Yıllar önce, içerde
Yalın ayakla mutfaktaydık
Yeni başlangıçlardan korkuyorduk
Benim dinim olan, dinle

I hope I never lose you
I’d never walk Cornelia Street again
Oh, never again
And baby, I get mystified by how this city screams your name
And baby, I’m so terrified of if you ever walk away
I’d never walk Cornelia Street again
I’d never walk Cornelia Street again

Umarım asla seni kaybetmem, umarım asla sona ermez
Bir daha asla Cornelia Sokağı’na yürüyemem
Bu zamanın iyileştiremeyeceği bir kalp kırıklığı
Bir daha asla Cornelia Sokağı’na yürüyemem
Ve bebeğim, bu şehrin senin adını haykırmasına hayran kaldım
Ve bebeğim, çekip gitmenden çok korkuyorum
Bir daha asla Cornelia Sokağı’na yürüyemem
Bir daha asla Cornelia Sokağı’na yürüyemem

I don’t wanna lose you (Hope it never ends)
I’d never walk Cornelia Street again
I don’t wanna lose you (Yeah)

Umarım asla seni kaybetmem, (umarım asla sona ermez)
Bir daha asla Cornelia Sokağı’na yürüyemem
Seni kaybetmek istemiyorum (evet)

“I rent a place on Cornelia Street”
I say casually in the car

“Cornelia Sokağı’nda bir yer kiraladım”
Arabada tesadüfen söylüyorum