My, my, my, my x7

Benim, benim, benim, benim x7

Saying goodbye is death by a thousand cuts
Flashbacks waking me up
I get drunk, but it’s not enough
’Cause the morning comes and you’re not my baby
I look through the windows of this love
Even though we boarded them up
Chandelier’s still flickering here
’Cause I can’t pretend it’s okay when it’s not
It’s death by a thousand cuts

Hoşça kal demek binlerce kesikten ölüm demektir
Eski anılar uyandırıyor beni
Sarhoş oluyorum, fakat yeterli değil
Çünkü sabah oluyor ve sen benim bebeğim değilsin
Bu aşkın camlarından bakıyorum
Onları tahtayla kapatmış olsak bile
Şamdan hala yanıyor burada
Çünkü bu tamam değilken tamammış gibi davranamıyorum
Bu binlerce kesikten ölüm

I dress to kill my time, I take the long way home
I ask the traffic lights if it’ll be alright
They say, “I don’t know”
And what once was ours is no one’s now
I see you everywhere, the only thing we share
Is this small town
You said it was a great love, one for the ages
But if the story’s over, why am I still writing pages?

Vakit öldürmek için süsleniyorum, eve uzun yoldan geliyorum
Trafik lambalarına bunun iyi olup olmayacağını soruyorum
Onlar ise, “Bilmiyorum” diyor
Ve önceden bizim olan şey artık kimsenin değil
Seni her yerde görüyorum, paylaştığımız tek şey
Bu küçük şehir
Bunun harika bir aşk olduğunu söyledin, yüzyıllar sürecek olan
Fakat eğer hikaye bittiyse, neden ben hâlâ sayfalar yazıyorum?

’Cause saying goodbye is death by a thousand cuts
Flashbacks waking me up
I get drunk, but it’s not enough
’Cause the morning comes and you’re not my baby
I look through the windows of this love
Even though we boarded them up
Chandelier’s still flickering here
‘Cause I can’t pretend it’s okay when it’s not
It’s death by a thousand cuts

Hoşça kal demek binlerce kesikten ölüm demektir
Eski anılar uyandırıyor beni
Sarhoş oluyorum, fakat yeterli değil
Çünkü sabah oluyor ve sen benim bebeğim değilsin
Bu aşkın camlarından bakıyorum
Onları tahtayla kapatmış olsak bile
Şamdan hala yanıyor burada
Çünkü bu tamam değilken tamammış gibi davranamıyorum
Bu binlerce kesikten ölüm

My heart, my hips, my body, my love
Tryna find a part of me that you didn’t touch
Gave up on me like I was a bad drug
Now I’m searching for signs in a haunted club
Our songs, our films, united we stand
Our country, guess it was a lawless land
Quiet my fears with the touch of your hand
Paper cut stings from our paper-thin plans
My time, my wine, my spirit, my trust
Tryna find a part of me you didn’t take up
Gave you so much, but it wasn’t enough
But I’ll be alright, it’s just a thousand cuts

Kalbim, kalçalarım, vücudum, aşkım
Senin dokunmadığın bir parçamı bulmaya çalışıyorum
Benden sanki zararlı bir ilaçmışım gibi vazgeçtin
Şimdi bu lanetli klüpte işaretleri arıyorum
Bizim arkılarımız, bizim filmlerimiz, bir arada duruyoruz
Bizim ülkemiz, sanırım o kanunsuz bir diyardı
Kağıt gibi ince olan planlarımızdaki kağıt kesikleri
Vaktim, şarabım, ruhum, güvenim
Senin alıp götürmediğin bir parçamı arıyorum
Sana çok fazla şey verdim fakat yeterli değildi
Fakat ben iyi olacağım, bu yalnızca binlerce kesik

I get drunk, but it’s not enough
‘Cause you’re not my baby
I look through the windows of this love
Even though we boarded them up
Chandelier’s still flickering here
‘Cause I can’t pretend it’s okay when it’s not
No, it’s not
It’s death by a thousand cuts (You didn’t touch)

Sarhoş oluyorum, fakat yeterli değil
Çünkü sen benim bebeğim değilsin
Bu aşkın camlarından bakıyorum
Onları tahtayla kapatmış olsak bile
Şamdan hala yanıyor burada
Çünkü bu tamam değilken tamammış gibi davranamıyorum
Hayır, değil
Bu binlerce kesikten ölüm (sen dokunmadın)

Tryna find a part of me that you didn’t touch
My body, my love, my trust (It’s death by a thousand cuts)
But it wasn’t enough, it wasn’t enough, no, no

Senin dokunmadığın bir parçamı arıyorum
Kalbim, kalçalarım, vücudum, aşkım (bu binlerce kesikten ölüm)
Fakat bu yeterli değildi, bu yeterli değildi, hayır, hayır

I take the long way home
I ask the traffic lights if it’ll be alright
They say, “I don’t know”

Eve uzun yoldan geliyorum
Trafik lambalarına bunun iyi olup olmayacağını soruyorum
Onlar ise, “Bilmiyorum” diyor