I think he knows
His footprints on the sidewalk
Lead to where I can’t stop
Go there every night
I think he knows
His hands around a cold glass
Make me wanna know that
Body like it’s mine

Bence o biliyor
Onun kaldırımdaki ayak izleri
Benim duramayacağım yere öncülük ediyor
Her gece oraya gidiyor
Bence o biliyor
Soğuk bardağın çevresindeki elleri
Benim öğrenmek istememi sağlıyor
O vücudun benim olup olmadığını

He got that boyish look that I like in a man
I am an architect, I’m drawing up the plans
It’s like I’m 17, nobody understands
No one understands

Onda bir adamda sevdiğim çocuksu görünüş var
Ben bir mimarım, planları çiziyorum
Sanki 17’ymişim gibi, kimse anlamıyor
Kimse anlamıyor

He got my heartbeat
Skipping down 16th Avenue
I got that, ah, I mean
Wanna see what’s under that attitude like
I want you, bless my soul
And I ain’t gotta tell him, I think he knows
I think he knows

O kalbimin atmasını sağlıyor
16. Bulvar’dan geçiyoruz
Anlıyorum, ah, demek istediğim
Bu tavrın altında ne var görmek istiyorum
Seni istiyorum, ruhumu kutsa
Ve ona söylemeyeceğim, bence o biliyor
Bence o biliyor

I think he knows
When we get all alone
I’ll make myself at home
And he’ll want me to stay
I think he knows
He’d better lock it down
Or I won’t stick around
‘Cause good ones never wait (Ha)

Bence o biliyor
Yalnız kaldığımızda
Kendimi evdeymiş gibi hissedeceğim
Ve o kalmamı isteyecek
Bence o biliyor
Bunu kilitlese iyi olur
Çünkü etrafta olmayacağım
Çünkü iyi olanlar asla beklemez

He got that boyish look that I like in a man
I am an architect, I’m drawing up the plans
He’s so obsessed with me and, boy, I understand
Boy, I understand

Onda bir adamda sevdiğim çocuksu görünüş var
Ben bir mimarım, planları çiziyorum
Bana kafayı takmış, oğlum, anlıyorum
Oğlum, anlıyorum

He got my heartbeat (Heartbeat)
Skipping down 16th Avenue
I got that, ah, I mean (I mean)
Wanna see what’s under that attitude like
I want you, bless my soul
And I ain’t gotta tell him, I think he knows
I think he knows

O kalbimin atmasını sağlıyor (kalp atışı)
16. Bulvar’dan geçiyoruz
Anlıyorum, ah, demek istediğim (demek istediğim)
Bu tavrın altında ne var görmek istiyorum
Seni istiyorum, ruhumu kutsa
Ve ona söylemeyeceğim, bence o biliyor
Bence o biliyor

I want you, bless my
I want you, bless my
I want you, bless my
I want you, bless my soul

Seni istiyorum, kutsa
Seni istiyorum, kutsa
Seni istiyorum, kutsa
Seni istiyorum, kutsa ruhumu

Lyrical smile, indigo eyes, hand on my thigh
We could follow the sparks, I’ll drive
Lyrical smile, indigo eyes, hand on my thigh
We could follow the sparks, I’ll drive
“So where we gonna go?”
I whisper in the dark
“Where we gonna go?”
I think he knows

Şiirsel gülüş, çivit mavisi gözler, kalçamdaki el
Kıvılcımları takip edebiliriz, ben sürerim
Heyecanlı gülüş, çivit mavisi gözler
Kıvılcımları takip edebiliriz, ben sürerim
“Ee nereye gideceğiz?”
Karanlıkta fısıldarım
“Nereye gideceğiz?”
Bence o biliyor

He got my heartbeat (Heartbeat)
Skipping down 16th Avenue (Baby)
I got that, ah, I mean (I mean)
Wanna see what’s under that attitude like (Yeah)
I want you, bless my soul
And I ain’t gotta tell him, I think he knows
I think he knows

O kalbimin atmasını sağlıyor (kalp atışı)
16. Bulvar’dan geçiyoruz (bebeğim)
Anlıyorum, ah, demek istediğim (demek istediğim)
Bu tavrın altında ne var görmek istiyorum (evet)
Seni istiyorum, ruhumu kutsa
Ve ona söylemeyeceğim, bence o biliyor
Bence o biliyor

I want you, bless my
I want you, bless my
I want you, bless my (Oh, baby)
I want you, bless my soul (He got my heartbeat)
I want you, bless my (Skipping down 16th Avenue, baby)
I want you, bless my
I want you, bless my soul
And I ain’t gotta tell him, I think he knows

Seni istiyorum, kutsa
Seni istiyorum, kutsa
Seni istiyorum, kutsa (oh, bebeğim)
Seni istiyorum, kutsa ruhumu (kalbimin atmasını sağlıyor)
Seni istiyorum, kutsa
Seni istiyorum, kutsa ruhumu
Ve ona söylemeyeceğim, bence o biliyor