Sick Boy (Hasta Çocuk)

I’m from the East side of America
Ben Amerika’nın doğu tarafındanım
Where we choose pride over character
Karakter üzerinde gururu seçtiğimiz yer
And we can pick sides but this is us, this is us, this is
Biz taraf seçebiliriz ama bu biziz, bu biziz, bu
I live on the West side of America
Amerika’nın batı tarafında yaşıyorum
Where they spin lies into fairy dust
Yalanları peri tozuna çevirdikleri yer
And we can pick sides, but this is us, this is us, this is
Biz taraf seçebiliriz ama bu biziz, bu biziz, bu

And don’t believe the narcissism
Ve narsistliğe* inanmayın
When everyone projects
Herkes projelerken
And expects you to listen to ’em
Ve senin onları dinlemeni beklerken
Make no mistake, I live in a prison
Hata yapma, hapiste yaşıyorum
That I build myself, it is my religion
Kendimi böyle inşa ettim, bu benim dinim
And they say that I am the sick boy
Ve onlar bana hasta çocuk dedi
Easy to say, when you don’t take the risk, boy
Oğlum, risk almadığında söylemesi kolay
Welcome to the narcissism
Narsistliğe hoşgeldiniz
We’re united under our indifference
Biz ilgisizliğimiz altında birleştik

And I’m from the East side of America
Ve ben Amerika’nın doğu tarafındanım
Where we desensitize by hysteria
Histeriyle duyarsızlaştırıldığımız yer
And we can pick sides, but this is us, this is us, this is
Ve biz taraf seçebiliriz ama bu biziz, bu biziz, bu biz
I live on the West side of America
Amerika’nın batı tarafında yaşıyorum
Where they spin lies into fairy dust
Yalanları peri tozuna çevirdikleri yer
And we can pick sides, but this is us, this is us, this is
Biz taraf seçebiliriz ama bu biziz, bu biziz, bu

I am, I am, I am the sick boy
Ben, ben, ben hasta çocuğum
I am, I am, I am the sick boy
Ben, ben, ben hasta çocuğum
They say that I am the sick boy
Onlar bana hasta çocuk dedi
They say that I am the sick boy
Onlar bana hasta çocuk dedi
And they call me the sick boy
Onlar beni hasta çocuk diye çağırır

Feed yourself with my life’s work
Hayatımın işiyle kendini besle
How many likes is my life worth?
Hayatım kaç beğeni değerinde?
Feed yourself with my life’s work
Hayatımın işiyle kendini besle
How many likes is my life worth?
Hayatım kaç beğeni değerinde?
Feed yourself with my life’s work
Hayatımın işiyle kendini besle
How many likes is my life worth?
Hayatım kaç beğeni değerinde?
Feed yourself on my life’s work
Hayatımın işiyle kendini besle
How many likes is my life worth?
Hayatım kaç beğeni değerinde?

Narsistlik: Kendini üstün görmek, kendine hayranlık duymak. (Bknz: Kendine aşık olacak kadar hayranlık duymak)