SZA, The Weeknd, Travis Scott – Power Is Power (Türkçe Çeviri)

[Verse 1: The Weeknd]
I was born of the ice and snow
With the winter wolves, in the dark, alone
The wildest night, I became the one
And you’ll know you’re mine when the silence calls

Buz ve karda doğdum ben
Kış kurtları ile, karanlıkta, yalnız
En vahşi gecede, “O kişi” oldum
Ve sessizlik çağrısını yaparken, bana ait olduğundan haberin olacak


[Pre-Chorus: The Weeknd]
Heavy is the crown only for the weak

Sadece zayıf olanlar için ağırdır taç

[Chorus: The Weeknd]
A knife in my heart couldn’t slow me down
‘Cause power is power, the fire never goes out
I rise from my scars, nothing hurts me now
‘Cause power is power
Now watch me burn it down

Kalbimdeki bıçak yavaşlatamaz beni
Çünkü güç, güçtür, bu ateş asla sönmüyor
Yaralarıma rağmen ayağa kalkıyorum, artık beni hiçbir şey incitemez
Çünkü güç, güçtür
Şimdi ortalığı yakarken izle beni


[Verse 2: SZA]
I went down for the coldest one
And I know I’ll win ’cause I played before, yeah
I don’t know with whatever you say
I don’t know if we need it your way

En soğuk kişi olarak geçtim tarihe
Ve biliyorum ki kazanacağım çünkü daha önce oynadım, evet
Ne söylediğini bilmiyorum
Senin yöntemlerine ihtiyacımız var mı bilmiyorum


You wouldn’t take my place
Put me away, I die lookin’ up at your face
How do I ever know? Who can I trust?
Feelings of emptiness
Only love could kill me, God bless

Benim yerimi almayacaktın
Beni kenara attın, senin suratına bakarak ölüyorum
Nereden bileyim? Kime güveneyim?
Boş hisler
Sadece aşk öldürebilir beni, Tanrı korusun


[Chorus: The Weeknd]
A knife in my heart couldn’t slow me down
‘Cause power is power, the fire never goes out
I rise from my scars, nothing hurts me now
‘Cause power is power
Now watch me burn it down

Kalbimdeki bıçak yavaşlatamaz beni
Çünkü güç, güçtür, bu ateş asla sönmüyor
Yaralarıma rağmen ayağa kalkıyorum, artık beni hiçbir şey incitemez
Çünkü güç, güçtür
Şimdi ortalığı yakarken izle beni

[Verse: Travis Scott]
Breathe, feel the air that I breathe (Yeah)
Air that I, air that I breathe (Ooh)
Who’s out here? Been a monster with a crown (Ooh)

Nefes al, soluduğum havayı hisset
Soluduğum havayı
Kim var orada? Tacı olan bir canavarım ben


Soul-swapper, high water, keep your head up, you might drown (Ooh)
Hit it, swirl, it’s way colder, by the day, we count it down
Been and found, just been waitin’ up, she gon’ come around

Ruh takasçısı, su yükseliyor, kafanı yukarıda tut, boğulabilirsin
Diren girdaba, biraz soğuk, günbegün, geri sayıyoruz
Buldular beni, bekliyorum, o kız gelecek


I took a drag, bust it out the gates, my lil’ baby slay
I wore a flag, put that on my face, ain’t nobody safe
If the mask, they gon’ have to see what they can’t erase

Bir nefes çektim sigaramdam, kapıları kırdım, küçük bebeğim katlediyor
Bayrağımı kuşandım, yüzümü de boyadım, kimse güvende değil
Maskeme gelince, unutamayacakları bir şeyi görmek zorunda kalacaklar


I took a life, so I took it back
Danger’s on my mind (Ahh)
Ain’t no knife, dagger, bullet that can do it
For you, yeah, you know I do it, that should do it, yeah, yeah

Bir hayat aldım, geri verdim
Tehlike, zihnimin içinde
Bıçağım yok, hançer, kurşun aynı işi görebilir
Senin için, evet, yaparım bilirsin, yapmalıyım, evet, evet

[Chorus: SZA, The Weeknd, both, & Travis Scott]
Heavy, is the crown (Ahh), but never for a queen (Oh, yeah)
A knife in my heart, it couldn’t slow me down (Couldn’t slow me down)
‘Cause power is power (‘Cause power is power)

Taç, ağırdır. Ama asla bir kraliçe için ağır değil
Kalbimdeki bıçak yavaşlatamaz beni (Yavaşlatamaz beni)
Çünkü güç, güçtür


The fire never goes out (Ohh)
I rise from my scars, nothing hurts me now (Nothing hurts me now)
‘Cause power is power (Power is power)
Now watch me burn it down (Ooh, yeah, yeah)
Now watch me burn it down

Bu ateş asla sönmüyor
Yaralarıma rağmen ayağa kalkıyorum, artık beni hiçbir şey incitemez (hiçbir şey incitemez)
Çünkü güç, güçtür
Şimdi ortalığı yakarken izle beni

Şimdi ortalığı yakarken izle beni