How many nights do you lie awake
In the darkest place? (Eh-oh-eh-oh, eh-oh)
How many days do you shed the pain
Of your darker days? (Eh-oh-eh-oh, eh-oh)

Kaç gece uyanık bir şekilde uzandın
En karanlık yerlerde?
Kaç gece acıyı çıkartıp attın
En karanlık günlerinden?

All I know is
If happy lives a mile away
A couple steps is all it takes
If kindness lives in everyone
Then all it takes isn’t enough

Tüm bildiğim
Eğer mutluluk bir kilometre uzaktaysa
İki adım atmak tüm gerekendir
Eğer nezaket herkesin içindeyse
O halde tüm gereken asla yeterli değildir

Can’t touch it, see it (Oh-oh-oh)
But you can always feel it (Oh-oh-oh)
The greatest things you’ll ever know
Are invisible (Are invisible)

Ona dokunamazsın, göremezsin
Fakat daima hissedebilirsin
Asla bilemeyeceğin en harika şeyler
Görünmezdir (Görünmezdirler)

How many words does it really take
To make a change? (Eh-oh-eh-oh, eh-oh)
How many fights is it gonna take
To convince what joy could bring? (Eh-oh-eh-oh, eh-oh)

Kaç kelime gerekir
Bir değişim yaratmak için?
Kaç savaş gerekir
Mutluluğun neyi getirebileceğine ikna olmak için?

All I know is
If happy lives a mile away
A couple steps is all it takes
If kindness lives in everyone
Then all it takes isn’t enough

Tüm bildiğim
Eğer mutluluk bir kilometre uzaktaysa
İki adım atmak tüm gerekendir
Eğer nezaket herkesin içindeyse
O halde tüm gereken asla yeterli değildir

Can’t touch it, see it (Oh-oh-oh)
But you can always feel it (Oh-oh-oh)
The greatest things you’ll ever know
Are invisible (Are invisible)

Ona dokunamazsın, göremezsin
Fakat daima hissedebilirsin
Asla bilemeyeceğin en harika şeyler
Görünmezdir (Görünmezdirler)

You can’t take it, steal it (Oh-oh-oh)
But you can always be it (Oh-oh-oh)
The greatest things you’ll ever know
Are invisible (The greatest things you’ll ever know)

Onu alamazsın, çalamazsın
Fakat daima o olabilirsin
Asla bilemeyeceğin en harika şeyler
Görünmezdir (Görünmezdirler)

They are invisible (Oh-oh-oh)
They are invisible (Oh-oh-oh)
They are invisible (Oh-oh-oh)
They are invisible

Onlar görünmezdirler x3