Hand on your hand, chest on your chest
Ellerim ellerinde, göğüs göğüseyiz

Tangled in bed but I’m feeling you less
Yatağın içinden çıkamıyorum ama seni daha az hissediyorum

You know my love ain’t free, why do you make believe?
Biliyorsun aşkım özgür değil, neden inandırmak istiyorsun?

Why do you sell me dreams? SMS in the morning like
Neden bana hayaller satıyorsun? Sabahları şöyle mesajlar atarak

We gotta, we gotta, we gotta face it
Yüzleşmemiz, yüzleşmemiz, yüzleşmemiz gerek

The fire, the fire ain’t no longer blazing
Ateş, ateş artık eskisi gibi alev almıyor

I-I-I woke up on the wrong side of ya
Senin yanlış tarafından uyandım

You-ou-ou don’t even know that I left, do ya?
Seni terk ettiğimi bile bilmiyorsun, değil mi?

Can’t handle my love, can’t handle your lies
Aşkımla başa çıkamıyorum, yalanlarınla da

No friendzone to my love, quit burning all of my time
Aşkıma arkadaşça yaklaşmanı da, zamanımı harcamayı bırak

I-I-I woke up on the wrong side of ya
Senin yanlış tarafından uyandım

No candle, no light for you
Senin için yanacak ne mum, ne de ışık var

No candle, no light for you
Senin için yanacak ne mum, ne de ışık var

No candle, no light for you
Senin için yanacak ne mum, ne de ışık var

I can’t do it, no, baby, I can’t do it
Yapamıyorum, hayır, bebeğim, yapamıyorum

I only end up losing, who are we really fooling?
Yalnızca kaybediyorum, aslında kimi kandırıyoruz?

It’s agree to disagree, some things ain’t meant to be
Katılmamana katılıyorum, bazı şeyler göründüğü gibi değil

But I wanted you and me, SMS in the morning like
Ama sen ve ben olalım istedim, sabahları böyle mesaj atarak

We gotta, we gotta, we gotta face it
Yüzleşmemiz, yüzleşmemiz, yüzleşmemiz gerek

The fire, the fire ain’t no longer blazing
Ateş, ateş artık eskisi gibi alev almıyor

I-I-I woke up on the wrong side of ya
Senin yanlış tarafından uyandım

You-ou-ou don’t even know that I left, do ya?
Seni terk ettiğimi bile bilmiyorsun, değil mi?

Can’t handle my love, can’t handle your lies
Aşkımla başa çıkamıyorum, yalanlarınla da

No friendzone to my love, quit burning all of my time
Aşkıma arkadaşça yaklaşmanı da, zamanımı harcamayı bırak

I-I-I woke up on the wrong side of ya
Senin yanlış tarafından uyandım

No candle, no light for you
Senin için yanacak ne mum, ne de ışık var

No candle, no light for you
Senin için yanacak ne mum, ne de ışık var

No candle, no light for you
Senin için yanacak ne mum, ne de ışık var

We gotta, we gotta, we gotta face it
Yüzleşmemiz, yüzleşmemiz, yüzleşmemiz gerek

The fire, the fire ain’t no longer blazing
Ateş, ateş artık eskisi gibi alev almıyor

No candle, no light for you
Senin için yanacak ne mum, ne de ışık var

No candle, no light for you
Senin için yanacak ne mum, ne de ışık var

No candle, no light for you
Senin için yanacak ne mum, ne de ışık var

Switch up the lane, switch up the lane
Şeridi aç, şeridi aç

Watch all ya gyal just switch up our lane
Kızınızın nasıl şeridimizi açtığını izleyin

This one is yeah, is a Nicki and ZAYN (ZAYN, ZAYN)
İşte bu evet, bu Nicki ve ZAYN (ZAYN,ZAYN)