She maxed her credit cards and don’t got a job

Kredi kartının limitini doldurdu ve bir işi yok

She pays for gas with all the change in her car

Arabasındaki bozukluklarla benzinini ödüyor

It’s not the end of the road

Bu yolun sonu değil

Yeah, we’ve all been there before and it goes oh

Evet, hepimiz o yollardan geçtik ve bir şekilde geçiyor

He’s walking home ’cause he can’t pay for the bus

O eve yürüyor çünkü otobüs için parası yok

He needs a dollar but he ain’t got enough

Bir dolara ihtiyacı var ama yeteri kadar yok

It’s not the end of the world

Bu dünyanın sonu değil

Yeah, we’ve all been there before and it goes oh

Evet, hepimiz o yollardan geçtik ve bir şekilde geçiyor  

 

 

Hey everybody, we don’t have to live this way

Hey millet, bu şekilde yaşamak zorunda değiliz

We can all get some, yeah, we can all get paid

Hepimiz bir şeyler alabiliriz, evet, hepimiz maaş alabiliriz

So what you say everybody? Gotta live it up today

Ee ne diyorsunuz millet? Günümüzü gün etmeliyiz bugün

We can all get some, yeah, we can all get paid

Hepimiz bir şeyler alabiliriz, evet, hepimiz maaş alabiliriz  

 

 

Don’t have your rent and it’s the first of the month (where’s my money?)

Kira ödeyecek paran yok ve daha ayın ilk günü (param nerde?)

Your bank account has got insufficient funds

Banka hesabında yeterli bakiye yok

We can’t afford to give up

Vazgeçmeyi göze alamayız

We gotta make our own luck and it goes oh

Şansımızı kendimiz yaratmalıyız ve böyle gidiyor işte

Work every weekend just to get out of town

Her haftasonu sırf şehirden gitmek için çalışıyorsun

Everyone says that you’ll just turn back around

Herkes senin geri döneceğini söylüyor

And what’s ironic to me,

Ve bu bana ne kadar ironik gelse de

The ones that don’t ever leave think that they know

Hiç gidememiş olanlar her şeyi bildiklerini sanırlar

 

 

Hey everybody, we don’t have to live this way

Hey millet, bu şekilde yaşamak zorunda değiliz

We can all get some, yeah, we can all get paid

Hepimiz bir şeyler alabiliriz, evet, hepimiz maaş alabiliriz

So what you say everybody? Gotta live it up today

Ee ne diyorsunuz millet? Günümüzü gün etmeliyiz bugün

We can all get some, yeah, we can all get paid

Hepimiz bir şeyler alabiliriz, evet, hepimiz maaş alabiliriz  

Hey everybody, we don’t have to live this way

Hey millet, bu şekilde yaşamak zorunda değiliz

We can all get some, yeah, we can all get paid

Hepimiz bir şeyler alabiliriz, evet, hepimiz maaş alabiliriz

So what you say everybody? Gotta live it up today (today)

Ee ne diyorsunuz millet? Günümüzü gün etmeliyiz bugün (bugün)

We can all get some, yeah, we can all get paid

Hepimiz bir şeyler alabiliriz, evet, hepimiz maaş alabiliriz  

Say hey (gotta live it up today)

Hey deyin (günümüzü gün etmeliyiz bugün)

Whoa (yeah, we don’t have to live this way)

Evet, bu şekilde yaşamak zorunda değiliz