Austin Mahone-Found You (Türkçe Çeviri)

You’re mine
Sen benimsin

And I want you to know it every second, minute, hour of the day
Ve ben her saniyeyi, dakikayı, günün her saatini bilmeni isterim

Can’t lie, I could picture being with you
Yalan söylemem, ben seninle resmedilmeliydim

‘Till you take my last breath away
Sen son nefesimi alana kadar

I’ll be there when you wake in the morning
Sen sabah uyandığında ben burada olacağım

Late in the evening
Akşam geç saatlere kadar

I’ll be right there
Burada olacağım

When you say you really need me, yeah
Sen bana gerçekten ihtiyacın olduğunu söylediğinde, evet

I’m laced up for the long run, yeah
Uzun koşu için tutturdum,evet

Nakarat

So give me all of you
Bu yüzden bana hepsini ver

And I’ll give you all of me
Ve ben de sana hepsini vereceğim

Never thought I’d find somebody, I’d do anything
Birilerini bulacağını asla düşünmemiştim, ben hiçbir şey yapamadım

To keep around me, a while now
Etrafımı korumak için, şimdi bir süreliğine

Keep around me, a while
Etrafımı korumak için, bir süreliğine

‘Till I found you
Seni bulana kadar

Oooohhh (Yeah)
Oooohhh(Evet)

‘Till I found you
Seni bulana kadar

Been losing my mind
Aklımı kaybediyordum

Doubting now if I found one
Eğer birini bulsaydım şimdi şüphe ediyordun

Then I found you
Sonra seni buldum

So fine
Çok iyi

I swear I’d do some time
Yemin ederim ki bazı zamanlar yapmalıydım

If it meant just why we’d never fade away
Eğer neden asla uzaklaşamadığımızı anlasaydın

And all night I could look into your eyes
Ve tüm gece gözlerine bakabilseydim

While the moonlight complements your face
Ay ışığı yüzündeki tamamlayıcılar üzerinde

I’m laced up for the long run, yeah
Uzun koşu için tutturdum,evet