Died last night in my dreams

Geçen gece rüyamda öldüm

Walking the streets Of some old ghost town

Eski hayalet şehrin sokaklarında yürürürken

I tried to believe

İnanmayı denedim

In God and James Dean

Tanrıya ve James Dean’a

But Hollywood sold out

Fakat Hollywood satmıştı

Saw all of the saints

Bütün evliyaları gördüm

Lock up the gates

Kapılar kilitliydi

I could not enter

Giremedim

Walked into the flames

Alevlerin içine yürüdüm

Called out your name

Adını haykırdım

But there was no answer

Fakat cevap yoktu

And now I know my heart is a ghost town

Ve şu an biliyorum ki kalbim bir hayalet kasabası

Died last night in my dreams

Geçen gece rüyamda öldüm

All the machines

Bütün makinalar

Had been disconnected

Kopuktu

Time was thrown at the wind

Zaman rüzgarda kaybolmuştu

And all of my friends

Ve bütün arkadaşlarım

Had been disaffected

Soğuktu

Now, I’m searching for trust

Şimdi güven için aranıyorum (Güveni arıyorum)

In a city of rust

Paslanmış şehirde

A city of vampires

Vampirlerin şehrinde

Tonight, Elvis is dead

Elvis öldü bu akşam

And everyone’s spread

Ve herkes gergin

And love is a satire

Ve aşk bir yergi (hiciv)

There’s no one left in the world

Dünya da kimse yok

I’m gunslingin’

Silahlıyım

Don’t give a damn if I go Down, down, down

Dibe gideceksem bu umurumda değil

I got a voice in my head that keeps singing

Aklımda sürekli şarkı söyleyen bir ses var

Oh, my heart is a ghost town

Oh,kalbim bir hayalet kasabası