It sounds like Nyge
Kulağa Nyge gibi geliyor

Cos’ I just came to relax one time
Çünkü bir kere rahatlamak için geldim

Baby saying young nigga, how you act so fly?
Bebeğim genç zenci nasıl bu kadar uçuk davranıyorsun? diyor

She be sweating when its back shots time
Vuruş zamanına geri döndüğünde terliyor olacak

I told her slow down, baby take your time
Ağırdan almasını söyledim, bebeğim vaktini iyi harca

She don’t spread it for them wasteman there
O bunları yıkık bir adam için harcamaz

Oh no, cos’ she knows that’s mine
Oh hayır, çünkü o biliyor ki o benim

Them other tings, man they don’t compare
Bu başka bir zil sesi, adamım onlar karıştırmazlar

She’s the only one that gets my shine
O benim parıltımı anlayan tek kişi

Cos’ I just came to relax one time
Çünkü bir kere rahatlamak için geldim

Baby saying young nigga, how you act so fly?
Bebeğim genç zenci nasıl bu kadar uçuk davranıyorsun? diyor

She be sweating when its back shots time
Vuruş zamanına geri döndüğünde terliyor olacak

I told her slow down, baby take your time
Ağırdan almasını söyledim, bebeğim vaktini iyi harca

She don’t spread it for them wasteman there
O bunları yıkık bir adam için harcamaz

Oh no, cos’ she knows that’s mine
Oh hayır, çünkü o biliyor ki o benim

Them other tings, man they don’t compare
Bu başka bir zil sesi, adamım onlar karıştırmazlar

She’s the only one that gets my shine
O benim parıltımı anlayan tek kişi

Why you acting like you wanna go?
Neden gitmek istiyormuşsun gibi davranıyorsun?

Have a drink, drop it south like it’s Wano Road
Bir içecek kap (al), sanki Wano Yolu’ymuş gibi damlat onu

You like me on a high, but I’m on a low
Beni kafam kıyakken seviyorsun, fakat şimdi ayığım

Call your bredrins, we can vibe, we can run a show
Kankalarını çağır, keyiflenebiliriz, bir şov yapabiliriz

Drink, strong liquor, got the party jumping
İç, güçlü likör, partiyi kasıp kavur

I wanna get you home and give your ting a thumping
Seni eve götürmek istiyorum ve çanına büyük bir şey vermek istiyorum

I carve the pussy up like I’m cutting pumpkin
*mcığı sanki balkabağı kesiyormuş gibi oyuyorum

Pussy like the English channel every time I jump in
*mcık ne zaman içine girsem sanki İngiliz kanalı gibi

Fuck your man and who your man know
Adamını s*keyim ve bilen adamını da

Shooters getting peeled like a mango
Atıcılar mango gibi dökülüyor

Two-step with me we can tango
İki adım, tango yapabiliriz

Man know everywhere I go I make the gang go
Adamım nereye gitsem çeteninde benimle gelmesini sağlıyorum
Gang
Çete

She smells like a peach and her skin sparkle
Şeftali gibi kokuyor ve cildi parlıyor

I bruck in the kitchen have her on the marble
Onu mutfakta mermerin üstünde becerirken kutsayacağım

Pull up in a rented Lam
Bunu kiralık Lam’ın yanına çek

Me nah wanna car pool
Sırayla araba kullanma anlaşması yapmak istiyorum

Ice on my wrist give a nigga Carpal
Bileğimdeki buz zenciye carpal veriyor

Cos’ I just came to relax one time
Çünkü bir kere rahatlamak için geldim

Baby saying young nigga, how you act so fly?
Bebeğim genç zenci nasıl bu kadar uçuk davranıyorsun? diyor

She be sweating when its back shots time
Vuruş zamanına geri döndüğünde terliyor olacak

I told her slow down, baby take your time
Ağırdan almasını söyledim, bebeğim vaktini iyi harca

She don’t spread it for them wasteman there
O bunları yıkık bir adam için harcamaz

Oh no, cos’ she knows that’s mine
Oh hayır, çünkü o biliyor ki o benim

Them other tings, man they don’t compare
Bu başka bir zil sesi, adamım onlar karıştırmazlar

She’s the only one that gets my shine
O benim parıltımı anlayan tek kişi

Cos’ I just came to relax one time
Çünkü bir kere rahatlamak için geldim

Baby saying young nigga, how you act so fly?
Bebeğim genç zenci nasıl bu kadar uçuk davranıyorsun? diyor

She be sweating when its back shots time
Vuruş zamanına geri döndüğünde terliyor olacak

I told her slow down, baby take your time
Ağırdan almasını söyledim, bebeğim vaktini iyi harca

She don’t spread it for them wasteman there
O bunları yıkık bir adam için harcamaz

Oh no, cos’ she knows that’s mine
Oh hayır, çünkü o biliyor ki o benim

Them other tings, man they don’t compare
Bu başka bir zil sesi, adamım onlar karıştırmazlar

She’s the only one that gets my shine
O benim parıltımı anlayan tek kişi

She’s the sweetest jawn
O en şirin Phildelphia’lı şey

And I’m praying that she rolls my way
Ve umarım benim yoluma düşer

‘Cause her back be bigger than Jupiter
Çünkü geri dönüşü Jüpiter’den bile büyük olacak

That’s floating up in space
Bu uzayda yüzüyor

Oh babe, don’t tease me now
Oh bebeğim, beni kızdırma şimdi

Don’t try run them mind games
Zihin oyunlarıyla bunlardan kaçmaya çalışma

Don’t play, make it easier
Oynama, kolaylaştır

Girl I love the way your nails look good
Kızım tırnaklarının görünüş şekline bayılıyorum

And your body look cute
Ve vücudun şirin görünüyor

Yeah I love the way it’s like that
Evet bunun bu şekilde olmasını seviyorum

Hands up in the clouds
Kafalar bulutlara doğru havada

‘P my mountain top
P benim dağımın tepesinde

Girl I like the way you climb that
Kızım ona tırmanış şeklini seviyorum

Too dank in my loud pack
Benim yüksek aletim için fazla ıslak

Thumping the back, ‘cause I love off the bounce back
Geriye doğru yükseliyor, çünkü bunun geriye doğru zıplamasına bayılıyorum

Your ex man’s a lab rat
Eski sevgilin bir laboratuvar faresi

Talk about “trap trap”
Tuzak hakkında konuşuyor

He don’t get cash
Para kazanamıyor

Go tell that pussy’ole ‘llow that
Git ve ona bu *mcığın iyi olduğunu söyle

Cos’ I just came to relax one time
Çünkü bir kere rahatlamak için geldim

Baby saying young nigga, how you act so fly?
Bebeğim genç zenci nasıl bu kadar uçuk davranıyorsun? diyor

She be sweating when its back shots time
Vuruş zamanına geri döndüğünde terliyor olacak

I told her slow down, baby take your time
Ağırdan almasını söyledim, bebeğim vaktini iyi harca

She don’t spread it for them wasteman there
O bunları yıkık bir adam için harcamaz

Oh no, cos’ she knows that’s mine
Oh hayır, çünkü o biliyor ki o benim

Them other tings, man they don’t compare
Bu başka bir zil sesi, adamım onlar karıştırmazlar

She’s the only one that gets my shine
O benim parıltımı anlayan tek kişi

Cos’ I just came to relax one time
Çünkü bir kere rahatlamak için geldim

Baby saying young nigga, how you act so fly?
Bebeğim genç zenci nasıl bu kadar uçuk davranıyorsun? diyor

She be sweating when its back shots time
Vuruş zamanına geri döndüğünde terliyor olacak

I told her slow down, baby take your time
Ağırdan almasını söyledim, bebeğim vaktini iyi harca

She don’t spread it for them wasteman there
O bunları yıkık bir adam için harcamaz

Oh no, cos’ she knows that’s mine
Oh hayır, çünkü o biliyor ki o benim

Them other tings, man they don’t compare
Bu başka bir zil sesi, adamım onlar karıştırmazlar

She’s the only one that gets my shine
O benim parıltımı anlayan tek kişi