I was so insatiable
Till the lights came on
And the stories got old
Now there’s no one here I know
And the city outside’s
Not the same anymore

Hikayeler eskiyene ve
Işıklar yanmaya başlayana kadar
Çok doyumsuzdum
Şimdi burada tanıdığım kimse yok
Ve şimdi şehir dışı
Artık aynı değil

And I
I remember when we were young
We’d write our names in the sand, so carelessly
Then the rain came and yours was gone
And now mine, it stands alone

Ve ben
Ben biz gençkenki zamanı hatırlıyorum
Kuma adlarımızı yazardık, umursamazca
Sonra yağmur yağdı ve senin adın silindi
Ve şimdi benim adım öylece duruyor

Nobody sees me
Now, I’m a one man show
I’ll do this on my own
We knew it all then
Now, this is all I know
Guess I’m heading home now

Kimse beni görmüyor
Şimdi ben tek kişilik bir gösteriyim
Bunu tek başıma yapacağım
Bunların hepsini önceden biliyorduk
Şimdi, bu bildiğim tek şey
Sanırım şimdi eve gidiyorum

Ooh-ooh, ooh-ooh (yeah)
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
Yes, I’m heading home now
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
Yes, I’m heading home now

Ooh-ooh, ooh-ooh (evet)
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
Evet, şimdi eve gidiyorum
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
Evet, şimdi eve gidiyorum

And the music always played
With the sound of our lives
And the sweetest escape
And the neighbors would complain
We would turn it up louder
Who cares anyway?

Ve müzik her zaman çaldı
Hayatlarımızın sesiyle
Ve en tatlı kaçıştı
Ve komşular şikayet edince
Sesi daha da çok açardık
Kim umursar ki?

‘Cause we
We remember that we were young
Our lives were grains in the sand
Had we made our castles and kingdoms up?
Now the waves have torn them down

Çünkü biz
Hatırlıyoruz gençlik zamanlarımızı
Hayatarımız kumdan kalelerdi
Saraylarımızı ve saltanatımızı uydurmuş muyduk?
Şimdi dalgalar onları yıktı geçti

Nobody sees me
Now, I’m a one man show

Kimse beni görmüyor
Şimdi, ben tek kişilik bir gösteriyim

Ooh-ooh, ooh-ooh (yeah)
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
Yes, I’m heading home now
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
Yes, I’m heading home now

Ooh-ooh, ooh-ooh (evet)
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
Evet, şimdi eve gidiyorum
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
Evet, şimdi eve gidiyorum

You’ll find me
I’ll be here, oh
I can’t see
I can’t breathe anymore

Beni bulacaksın
Burada olacağım
Göremiyorum
Artık nefes alamıyorum

But how could we have stayed?
You were high on love
I was drunk
Drunk on the pain

Ama nasıl kalabilirdik?
Aşktan sarhoştun
Ben sarhoştum
Acıdan sarhoştum

Ooh-ooh, ooh-ooh (ooh)
Ooh-ooh, ooh-ooh (yes, I’m heading)
Ooh-ooh, ooh-ooh (I’m heading, I’m heading)
I’m heading home
Ooh-ooh, ooh-ooh (mmh-hm)
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
Yes, I’m heading home now

Ooh-ooh, ooh-ooh (evet)
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
Evet, şimdi eve gidiyorum
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
Evet, şimdi eve gidiyorum