Alice Merton-Hit The Ground Running (Türkçe Çeviri)

It’s a one way street, with an open end
Sokağa giden açık sonlu bir yol var

And you never know, what lies ahead
Ve sen asla bilmezsin, ne yalanlar var önünde

But I always knew, that this was it
Ama ben bunun olduğunu daima biliyordum

The signs were lit, oh I always knew
İşaretler aydınlanıyor, oh daima biliyordum

Nakarat
I’m gonna hit the ground running, hit the ground running
Ben yere vurmak için acele ediyorum, yere vurmak için acele ediyorum

Only way that for the marching drums, I’ll be ready when the morning comes
Marş davulları için tek yol var, ben sabah geldiklerinde hazır olacağım

I’m gonna hit the ground running, hit the ground running
Ben yere vurmak için acele ediyorum, yere vurmak için acele ediyorum

Only way that for the marching drums, I’ll be ready when the morning comes
Marş davulları için tek yol var, ben sabah geldiklerinde hazır olacağım

I’m an overdrive, go to play offense
Ben bir aşırı hız yapanım , suçu oynamak için gidiyorum

And I won’t look back, there be no regrets
Ve ben geriye bakmayacağım, burada pişmanlık yok

I keep my head up, even if I’m fed up
Kafamı kaldırmaya devam ediyorum beslensem bile

Cause I’m getting closer, oh I know, oh I know
Çünkü ben yakınlaşıyorum, oh biliyorum, oh biliyorum

I’ll be ready when the morning comes
Ben sabah geldiklerinde hazır olacağım

Only way that for the marching drums, I’ll be ready when the morning comes
Marş davulları için tek yol var, ben sabah geldiklerinde hazır olacağım