Alice Merton-Lie To My Face (Türkçe Çeviri)

Honestly I thought your honesty meant something to you, in the end
Dürüst bir şekilde senin için bazı şeyleri anlamlandıran dürüstlüğünü düşündüm, sonunda

All of your words were high there but I told myself I had not found love, once again
Tüm kelimelerin yukarıdaydı ama kendi kendime söyledim ben bir kez daha aşkı bulamadım

Tell me it’s all in my head, tell me I imagined all of it
Kafamdaki her şeyi bana söyle, hayal ettiğim her şeyi bana söyle

That there’s no one else, so don’t worry, but were always wiser in the end
Burada kimse yok, bu yüzden endişelenme ama daima sonuna tanık oldum

Nakarat
Go on and lie to my face
Devam et ve yüzüme karşı yalan söyle

Tell me again how you love me while kissing another girl
Başka kızı öperken beni nasıl sevdiğini bana söyle tekrar

Lie to my face
Yüzüme karşı yalan söyle

Say that you need me, without us there’s no other way
Bana ihtiyacın olduğunu söyle, biz olmadan başka yol yok

Tell me this won’t ever end
Bunun sona ermeyeceğini söyle bana

Tell me it over and over again
Tekrar bittiğini bana söyle ve tekrar bittiğini

Lie to me my friend
Arkadaşım bana yalan söyle

I saw you looking and her, you said you were friends but I know that you weren’t
Sana ve ona bakarken gördüm, sen arkadaşın olduğunu söyledin ama olmadığını biliyorum

What is a girl meant to do, when she discovers a man is a fool
Bir kızın yaptıkları nedir, o bir adamın aptal olduğunu keşfettiğinde

I know she’s playing with you, but this ain’t a game, I thought this here was true
Biliyorum o seninle oynuyor, ama bu bir oyun değil , burada gerçek olduğunu düşünmüştüm

Lie to me
Bana yalan söyle

Oh, lie to me
Oh, bana yalan söyle