blank

Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh


She was walking in the street, looked up and noticed
O sokakta yürüyor, yukarı bakıyor ve fark ediyordu

He was nameless, he was homeless

O isimsizdi, o evsizdi
She asked him his name and told him what hers was

O ona adını sordu ve ona ne olduğunu anlattı
He gave her a story ’bout life

O hayatı hakkında bir hikaye anlattı
With a glint in his eye and a corner of a smile

Onun gözündeki ışıltı ile ve bir gülüşünün köşesinde
One conversation, a simple moment

Bir sohbet, basit bir an
The things that change us if we notice

Eğer fark ederseniz bu şeyler değişir
When we look up sometimes

Biz bazen yukarı baktığımızda


They said I would never make it

Onlar asla yapamayacağımı söylediler
But I was built to break the mold

Ama kalıpları yıkarak inşa ettim
The only dream that I’ve been chasing is my own

Sadece kendimi yakaladığım rüyalar

NAKARAT
So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop

Bu yüzden otobüs durağındaki ticaret dolandırıcıları için bir şarkı söyledim
Single mothers waiting on a check to come

Bekar anneler gelmek için bir işaret bekliyor
Young teachers, student doctors

Genç öğretmenler, öğrenci doktorlar
Sons on the front line knowing they don’t get to run

Oğullar ön cepheyi biliyor onlar koşamazlar
This goes out to the underdog

Bu mazlumlar ortaya çıkıyor
Keep on keeping at what you love

Neyi seversen devam ediyor
You’ll find that someday soon enough

Sen yakında bazı günler bulacaksın
You will rise up, rise up, yeah

Sen yükseleceksin, yükseleceksin, evet


Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh


She’s riding in a taxi back to the kitchen

O mutfakta geriye doğru bir taksi sürüyor
Talking to the driver ’bout his wife and his children

Şoför hanımı ve çocukları hakkında konuşuyor
On the run from a country where they put you in prison

Onlar hapishaneden bir ülkeye koşuyor
For being a woman and speaking your mind

Bir kadın olmak ve aklını konuşturmak için
She looked in his eyes in the mirror and he smiled

O aynada gözlerine baktı ve gülümsedi
One conversation, a single moment

Bir sohbet, bekar bir an
The things that change us if we notice

Eğer değişirsek bir şeyler değişir
When we look up sometimes

Biz bazen yukarı baktığımızda


Everybody rise up

Herkes yükseliyor
You gonna rise up, ayy

Sen yükselebilirsin, ayy