Anne Marie-Heavy (Türkçe Çeviri)

When did we get so lost inside ourselves?
Birbirimiz için ne zaman çok kayıp olduk?

We used to be strong, now it’s like we don’t care
Biz güçlüydük, şimdi umursamıyor gibiyiz

Instead we’re calling out for help
Yardım için çağırmak yerine

Don’t know where we went wrong, but it’s so hard to share
Nerede yanıldığımız bilmiyoruz ama paylaşmak için çok zor

(So hard to share)
(Paylaşmak için çok zor)

All this weight left on our shoulders
Omuzlarımız üzerindeki tüm bu ağırlığı kaldırdık

Too much for the both of us
Hem birbirimiz için çok fazlayız

Nakarat
When did it get so heavy?
Ne zaman bu kadar çok ağır oldu?

This love that’s in between us
Bu aşk bizim aramızda

We never used to feel this
Biz asla bunu hissetmezdik

Feels so heavy (heavy)
Çok ağır hissediyoruz (ağır)

Can’t get up off the ground (up off the ground)
Yerin altından kalkamadık (yerinden altından kalkamamak)

It’s weighing us down
Bizi kederlendiriyor

When did we get so bad at being honest?
Biz ne zaman dürüst olmakta çok kötü olduk?

You got things on your mind, that you don’t wanna say
Kafanda söylemek istemediğin şeyler var

Thought that we had made a promise
Biz söz verdiğimizi düşünmüştüm

That we would never get this way
Asla bu şekilde olmamalıydı

(So heavy, baby)
(Çok ağır, bebeğim)

All these things we said that we never meant
Asla anlamadığımız tüm bu şeyleri söyledik

Are we gonna let them hold us down?
Onların bizi aşağı çekmesine izin mi vermeliyiz?

All these things we said that we never meant
Asla anlamadığımız tüm bu şeyleri söyledik

Are we gonna let them hold us down, down?
Onların bizi aşağı çekmesine izin mi vermeliyiz, aşağı?

So heavy
Çok ağır

It’s weighing us down, down, down
Bizi kederlendiriyor, kederlendiriyor, kederlendiriyor

Na na na na no, no, no, no, no, no, no, no
Na na na na hayır,hayır,hayır,hayır,hayır,hayır,hayır,hayır

So heavy
Çok ağır

When did it get so, when did it get so heavy?
Ne zaman çok, ne zaman çok ağır oldu?

Haha
Haha