Who are you?
Forgive me, I’m hopeless with faces
But you sing with a voice like I know you
And suddenly I start to see
So perfect and complex

Kimsin sen? 
Bağışla beni, yüzlerle aram iyi değil
Ama sen şarkı söylüyorsun sanki tanıdığım bir sesle
Ve aniden görmeye başlıyorum
Çok mükemmel ve karmaşık

Who are you?
‘Cause just with a smile, I’m around you
And I’ll try my best like I know you
Who are you?
Who are you to me?

Kimsin sen?
Çünkü sadece bir gülümsemenle, etrafındayım
Ve elimden geleni yapacağım sanki seni tanıyormuşum gibi
Kimsin sen?
Benim için kimsin?

Who are you?
Stood next to my friends, I should know you
But given my luck, I’ll run without thinking
And fall without blinking an eye
And I’m forced to bear witness
Like a fool that’s just waiting in line

Kimsin sen? 
Arkadaşlarımın yanında duruyordun, seni tanıyor olmalıyın
Ama şansımı göz önünde bulundurursak, düşünmeden koşarım
Ve gözümü bile kırpmadan düşerim
Ve tanıklık etmeye zorlanıyorum
Tıpkı sırada bekleyen bir aptal gibi

Who are you?
‘Cause I can’t quite think like I used to
And given my luck, I’ll run without thinking
And fall without blinking
Who are you?
‘Cause just with a smile, I’m around you
And I’ll try my best like I know you
Who are you?
Who are you to me?

Kimsin sen? 
Çünkü eskisi gibi düşünemiyorum pek
Ama şansımı göz önünde bulundurursak, düşünmeden koşarım
Ve gözümü bile kırpmadan düşerim
Kimsin sen?
Çünkü sadece bir gülümsemenle, etrafındayım
Ve elimden geleni yapacağım sanki seni tanıyormuşum gibi
Kimsin sen?
Benim için kimsin?