Under the water we can’t breathe, we can’t breathe
Under the water we die
Under the water there is no one watching
Under the water we are alone

Suyun altında nefes alamayız, nefes alamayız
Suyun altında ölürüz
Suyun altında kimse izlemiyor
Suyun altında yalnız kalırız

Then why do we jump in?
Why do we jump in?
Under the water we die

O halde neden suya atlıyoruz?
Neden suya atlıyoruz?
Suyun altında ölürüz

So many souls, that lost control
Where did they fall?
Into the deep, what do they see?
Where did they fall?
Where did they fall?

Kontrolü kaybetmiş onca ruh
Nereye düştüler?
Derinlerde ne görüyorlar?
Nereye düştüler?
Nereye düştüler?

Hearts will dream again
Lungs will breathe in
Wash away the sins
It’s where it begins
Feet won’t fail you now
Arms won’t let you down
Wash away the sins

Kalplerimiz yeniden hayal kuracak
Ciğerlerimiz nefes alacak
Günahlarımızı, su sürükleyip götürecek
İşte böyle başlayacak
Artık ayakların seni yüzüstü bırakmayacak
Kolların seni hayal kırıklığına uğratmayacak
Günahlarımızı, su sürükleyip götürecek

Under the water we can’t be together
Under the water we die
Then why do we jump in?
Why do we jump in?
Under the water we die

Suyun altında bir arada bulunamayız
Suyun altında ölürüz
O halde neden suya atlıyoruz?
Neden suya atlıyoruz?
Suyun altında ölürüz

So many souls that lost control
Where did they fall?
And to the deep, what do they see?
Where did they fall?
Where did they fall?

Kontrolü kaybetmiş onca ruh
Nereye düştüler?
Ve derinlerde ne görüyorlar?
Nereye düştüler?
Nereye düştüler?

Hearts will dream again
Lungs will breathe in
Wash away the sins
It’s where it begins
Feet won’t fail you now
Arms won’t let you down
Wash away the sins

Kalplerimiz yeniden hayal kuracak
Ciğerlerimiz nefes alacak
Günahlarımızı, su sürükleyip götürecek
İşte böyle başlayacak
Artık ayakların seni yüzüstü bırakmayacak
Kolların seni hayal kırıklığına uğratmayacak
Günahlarımızı, su sürükleyip götürecek

It’s where it begins…

İşte böyle başlayacak…