You Can Come To Me (Bana Gelebilirsin)

[Ally:]
When you’re on your own
Kendi başınayken
Drowning alone
Tek başına boğulursun
And you need a rope that can pull you in
Ve seni içine çekebilecek bi’ halat lazım
Someone will throw it
Birileri atacaktır

[Austin:]
And when you’re afraid
Ve sen korktuğunda
That you’re gonna break
Kırılacağından
And you need a way to feel strong again
Ve yeniden güçlü hissetmenin bi’ yoluna ihtiyacın var
Someone will know it
Birileri bilecektir

[Austin & Ally:]
And even when it hurts the most
Ve en çok acı çektiğinde bile
Try to have a little hope
Birazcık umut var
That someone’s gonna be there when you don’t
Bunu yapmadığında birileri yapacaktır
When you don’t
Sen yapmadığında

If you wanna cry, I’ll be your shoulder
Ağlamak istersen, omzun olacağım
If you wanna laugh, I’ll be your smile
Gülmek istersen, gülüşün olacağım
If you wanna fly, I will be your sky
Uçmak istersen, gökyüzün olacağım
Anything you need that’s what I’ll be
Neye ihtiyacın olursa o olacağım
You can come to me
Bana gelebilirsin

[Ally:]
You struggle inside
İçinde mücadele ediyorsun
Losing your mind
Zihninde kayboluyorsun
Fighting and trying to be yourself
Savaşıyorsun ve deniyorsun kendin olmayı
When somebody lets you
Birileri sana izin verdikçe

[Austin:]
Out in the cold
Dışarısı soğuk
But no where to go
Ama gidilecek yer yok
Feeling like no one could understand
Hiçkimsenin anlamıyor gibi hissediyorsun
Then somebody gets you
Birileri seni yakaladığında

[Austin & Ally:]
So take a breath and let it go
O zaman nefes al ve bırak
And try to have a little hope
Ve biraz umutlu olmayı dene
‘Cause someone’s gonna be there when you don’t
Çünkü sen olmadığında birileri orada olacak
When you don’t
Sen olmadığında

If you wanna cry, I’ll be your shoulder
Ağlamak istersen, omzun olacağım
If you wanna laugh, I’ll be your smile
Gülmek istersen, gülüşün olacağım
If you wanna fly, I will be your sky
Uçmak istersen, gökyüzün olacağım
Anything you need that’s what I’ll be
Neye ihtiyacın olursa o olacağım
You can come to me
Bana gelebilirsin

[Ally:]
Like a chain that never breaks
Asla kırılmayan bi’ zincir gibi
Like a truth that never bends
Asla boyun eğmeyen gerçek gibi
Like a glue that takes a broken heart and puts it back again
Kırık bi’ kalbi alıp tekrar koyan bi’ tutkal gibi
It’s the feeling that you get
Hissettiğin şey
It’s the moment that you know
Bildiğin an
That no matter what the future holds
Geleceğin neyi tuttuğu önemli değil
You’ll never be alone
Asla yalnız olmayacaksın

[Austin & Ally:]
If you wanna cry, I’ll be your shoulder
Ağlamak istersen, omzun olacağım
If you wanna laugh, I’ll be your smile
Gülmek istersen, gülüşün olacağım
If you wanna fly, I will be your sky
Uçmak istersen, gökyüzün olacağım
Anything you need that’s what I’ll be
Neye ihtiyacın olursa o olacağım
You can come to me
Bana gelebilirsin

[Ally:]
You can come to me,
Bana gelebilirsin
Yeah
Evet