Austin Mahone-I Don’t Believe You (Türkçe Çeviri)

You know we’re young and we make our mistakes
Biliyorsun biz genciz ve hatalar yaparız

Both caught in our ways
İkimizde aynı yollarda yakalandık

Just two different states
Sadece iki farklı yerlerde

Was one call away
Bir telefon uzaktaydık

Intoxicated words when the thoughts are sober
Uyanık olduğumuzda sarhoş düşünceler

So won’t you come over cause I need closure
Bu yüzden sen üstesinden gelemeyeceksin çünkü bitirmeye ihtiyacım var

Watch you come over
Üzerinden gelmeni izliyorum

Why can’t we just seem to figure it out
Neden biz ortaya çıkmak için sadece görünmüyoruz

You tell me that you don’t want me now
Sen bana beni istemediğini söyle şimdi

I don’t believe you
Sana inanmıyorum

I don’t believe you
Sana inanmıyorum

I don’t believe you, no
Sana inanmıyorum,hayır

You say you don’t love me
Beni sevmediğini söylüyorsun

And I know, and I know that you love me
Ve biliyorum ve beni sevdiğini biliyorum

We’ve been here before
Biz önceden buradaydık

Clothes tossed on the floor
Zeminde çıkarılmış kıyafetler

After we say no more
Sonra daha fazla şey söylemeyiz

And you can’t pretend
Ve sen önleyemezsin

Hide it with your friends
Arkadaşlarından gizle

I just want to know
Sadece bilmeliyim

I just don’t believe a word you say
Söylediğin bir kelimeye inanmıyorum sadece

By the way you looking at
Bana bakarken

I just don’t believe a word you say, right now
Söylediğin bir kelimeye inanmıyorum sadece, şimdi

I don’t believe you
Sana inanmıyorum

I just don’t believe a word you say
Söylediğin bir kelimeye inanmıyorum sadece

By the way you looking at
Bana bakarken

I just don’t believe a word you say, right now
Söylediğin bir kelimeye inanmıyorum sadece, şimdi

I don’t believe you
Sana inanmıyorum