Heaven (Cennet)

Step out into the dawn
Şafağa çıktım
You pray ’til, you pray ’til the lights come on
Işıklar gelene kadar, dua edeceksin, dua edeceksin
And don’t you feel like you’ve just been born?
Ve yeni doğmuş gibi hissetmiyor musun?

Yeah, you come to raise me up
Evet, beni yükseltmek için gel
When I’m beaten and broken up
Ben çiğnenmişken ve bitmişken
And I’m back in the arms I love
Ve ben sevdiğim kollara geri dönüyorum

And I think I just died
Ve bence ben şimdi öldüm
I think I just died
Bence ben şimdi öldüm
Yeah, I think I just died
Evet, ve bence ben şimdi öldüm
I think I just died
Bence ben şimdi öldüm
And went to heaven
Ve cennete gittim
And went to heaven
Ve cennete gittim
And went to heaven
Ve cennete gittim

It’s such a night, such a beautiful night
Böyle bir gece, böyle güzel bir gece
It’s such a beaut’, such a beautiful sight
Böyle güzel, böyle güzel bir manzara
I think I just, oh, I think I just died
Bence ben şimdi, bence ben şimdi öldüm
And went to heaven
Ve cennete gittim
And went to heaven
Ve cennete gittim

We’re go be birds, we’ll fly
Kuşlar olmaya gidiyoruz, uçacağız
We’ll go, set the world alight
Gideceğiz, dünyayı aydınlatacağız
We’re gonna lose ourselves tonight
Bu gece kendimizi kaybedeceğiz
We’re go be birds, we’ll fly
Kuşlar olmaya gidiyoruz, uçacağız
We’ll go, set the world alight
Gideceğiz, dünyayı aydınlatacağız
We’re gonna lose ourselves tonight
Bu gece kendimizi kaybedeceğiz

Heaven
Cennet