Zombie 

Another head hangs lowly
Başka bir kafa asıldı aşağı
Child is slowly taken
Çocuk yavaşça alıyor

And the violence causes silence
Ve şiddet sessizliğe neden oluyor
Who are we mistaken?
Kimde hatalıyız?

But you see, it’s not me
Ama görüyorsun, bu ben değilim
It’s not my family
Ailem değil
In your head, in your head, they are fighting
Kafanın içinde, kafanın içinde, savaşıyorlar
With their tanks, and their bombs
Tanklarıyla ve bombalarıyla
And their bombs, and their drones
Ve bombalarıyla ve dronlarıyla
In your head, in your head, they are crying
Kafanın içinde, kafanın içinde, ağlıyorlar

What’s in your head, in your head?
Kafanın içindeki ne, kafanın içindeki?
Zombie, zombie, zombie-ie-ie
Zombi, zombi, zombi-i-i
What’s in your head, in your head?
Kafanın içindeki ne, kafanın içindeki?
Zombie, zombie, zombie-ie-ie, oh
Zombi, zombi, zombi-i-i, oh

Another mother’s breaking
Başka bir anne kırılıyor
Heart is taking over
Yürek devralıyor
When the violence causes silence
Şiddet sessizliğe neden olduğunda
We must be mistaken
Hatalı olmalıyız

It’s the same old theme
Tıpkı eski tema
In two thousand eighteen
İki bin on sekizde
In your head, in your head, they’re still fighting
Kafanın içinde, kafanın içinde, hala savaşıyorlar
With their tanks, and their bombs
Tanklarıyla ve bombalarıyla
And their guns, and their drones
Ve silahlarıyla ve dronlarıyla
In your head, in your head, they are dying
Kafanın içinde, kafanın içinde, ölüyorlar
What’s in…
Ne var…