And that’s the thing

Ve bir şeyler


That thing right there

Bir şeyler burada


That’s my girl, I can’t share

Bu benim kızım, ben paylaşamam


Maybe I’m selfish, I get a little jealous

Belki ben bencilim, belki biraz kıskancım


I lose my mind when you say that

Bir şey söylediğinde aklımı kaybediyorum


Balmain silk slip off your back

Balmain ipek sırtından kayıyor 


You get so impatient

Sen çok sabırsız oldun


I know you got your cravings

Biliyorum sen özlemlerini aldın 


So tell me you didn’t tell all of your girlfriends about this (yeah)

Bu yüzden bana bundan tüm kız arkadaşlarına  bahsetmediğini söyle(evet)


Tell me you still think my neighbors don’t know, girl, you shout it (yeah)

Sen hala bilmediğim komşularını düşündüğünü söyle bana, sen onu bağırmalısın (evet)


Girl, I know that you’ve been trying, I swear I’m the proudest (yeah)

Kızım , denediğini biliyorum, yemin ediyorum ben çok gururluyum(evet)


But the question is, girl, do you think you could live without it? (Without it)

Ama sorular kızım, onlarsız yaşayabileceğini düşünüyor musun? (onlarsız)

NAKARAT
Nothing on you when you naked

Sen çıplak kaldığında üzerinde hiçbir şey yok


Except a Cartier bracelet

Bir Cartier ceketi hariç


Silhouette through the shower

Duş   silueti


Fuck you 24 hours

24 saat seni beceririm


Sun peeking through the curtains

Güneş perdelerden bizi gözetliyor 


Know I’m with you when you’re hurting

Sen acıttığında biliyorum ben seninleyim


Baby girl, the world’s ours

Bebek kızım, dünya bizim


Fuck you 24 hours

24 saat seni beceririm


In that shit like oh

Lanet gibi oh


Baby girl, the world’s ours

Bebek kızım, dünya bizim


Fuck you 24 hours

24 saat seni beceririm


In that shit like oh

Lanet gibi oh


Nothing on you when you naked

Sen çıplak kaldığında üzerinde hiçbir şey yok


Except a Cartier bracelet

Bir Cartier ceketi hariçNothing on you when you naked

Sen çıplak kaldığında üzerinde hiçbir şey yok


Got a pretty little heart, I don’t wanna break it

Hoş küçük bir kalbi aldın, ben kırılmak istemiyorum


Girl, I just want to save you

Kızım, sadece seni korumak istiyorum


Swear to God, thank the Lord every day that he made you

Tanrı’ya yemin ediyorum, Lordlara onun sana yaptığını şeyden dolayı her gün şükrediyorum


All the girls tryna flex, they don’t phase you

Tüm kızlar esnetmeyi deniyor, onlar seni aşıyor 


Take you down with my guns, then we blaze, ooh

Silahlarımla seni öldürürüm, sonrasında biz ateş ediyoruz 


Get rough, I’ma stay through, stay through

Kaba ol, devam  edeceğim, devam edeceğim 


‘Cause she rare (oh, yeah)

Çünkü o  nadir (oh ,evet)


The way she lookin’ in the mirror unfair

Onun aynadaki görünümü hileli


You know we couldn’t even make it upstairs

Üst kata çıkamadığımızı biliyorsun 


Had to hit it right there

Oraya vurmak zorunda kaldım