Unpredictable (Öngörülemez)

I believe that we all have a chance
İnanıyorum ki hepimizin bi’ şansı var
I believe that love will grow
İnanıyorum ki aşk büyüyecek
And in time we’ll stand in fields of gold
Ve zaman içinde altın tarlalarda olacağız
From the seeds that we have sown
Ektiğimiz tohumlardan
You can find me when you think you’re lost
Kaybolduğunu düşündüğün anda beni bulabilirsin
And it can lead you home
Ve seni eve götürebilir
But it’ll find you when it’s ready, yeah
Ama hazır olduğunda seni bulacak, evet
Love is unpredictable
Aşk öngörülemez

Love is unpredictable
Aşk öngörülemez
Oh, love is unpredictable
Oh, aşk öngörülemez

Unpredictable
Sonu bilinemez
Love is…
Aşkın…
Love is unpredictable
Aşk öngörülemez

I believe there’s someone right for me (right for me)
İnanıyorum ki benim için doğru insan var (benim için doğru)
If I stop holding on too tight
Eğer sımsıkı tutunmayı bırakırsam
Tryna find a face to recognize
Tanımak için bir yüz bulmaya çalışıyorum
But that will only come with time (time)
Ama bu sadece benimle gelecek
So I’ll pretend that it don’t bother me (I’ll pretend)
Bu yüzden beni daraltmadığını varsayacağım (Varsayacağım)
And I won’t ask for nothing more
Ve fazla bi’ şey istemeyeceğim
I’ll leave it up to chance
Bunu şansa bırakacağım
‘Cause it’s not in my hands
Çünkü benim elimde değil
Love is unpredictable
Aşk öngörülemez

Love, love is unpredictable
Aşk, aşk öngörülemez
Oh, love is unpredictable
Oh, aşk öngörülemez

Unpredictable
Sonu bilinemez
Love is unpredictable
Aşk öngörülemez

When it comes alone
Yalnız geldiğinde
There will be a warning
Bir uyarı olacak
If you keep the faith
İnancını korursan
It will lead your way to love
Aşkına yol gösterecek
Love
Aşk
Love is unpredictable
Aşk öngörülemez

Love, love is unpredictable
Aşk, aşk öngörülemez
Love, love is unpredictable
Aşk, aşk öngörülemez
Love, love is
Aşk, aşk
Love, love
Aşk, aşk
Love is, love
Aşk, aşk
Love is unpredictable
Aşk öngörülemez
Love, love is unpredictable
Aşk, aşk öngörülemez