Benson Boone Cry Türkçe Çevirisi

İngilizce SözlerTürkçe Çevirisi
“I tried to hide it through the silence while I played along…”“Sessizliğin içinde saklamaya çalıştım…”
“I’m welling up behind my eyelids when I’m holding on to the rage…”“Öfkemi tutarken göz kapaklarımın arkası doluyor…”
“So badly I hate him, and I wish that all of…”“Ondan nefret ediyorum. Ve dilerim ki tüm…”
“No, no, no, that doesn’t feel right. Maybe, uh, speed it up. Yeah, that’s nice.”“Hayır, hayır, hayır, bu doğru gelmiyor. Belki, uh, hızlandırmak. Evet, bu güzel.”
“I really hate the way you think that you can get away…”“Bu işten sıyrılabileceğini düşünmenden gerçekten nefret ediyorum…”
“You think you know me, but you hardly even know yourself…”“Beni tanıdığını sanıyorsun ama kendini bile tanımıyorsun…”
“And I’m tired of letting someone get the best of me, so go ahead and Cry Cry Go ahead and ruin someone else’s…”“Ve birinin beni alt etmesine izin vermekten yoruldum, o yüzden devam et ve Ağla Ağla Devam et ve başkasının…”
“Cry Cry Go ahead and ruin someone else’s life Cry Cry Go bug somebody else so I can sleep at night…”“Ağla Ağla Devam et ve başkasının hayatını mahvet. Ağla Ağla Git başkasını dinle ki ben de geceleri uyuyabileyim.”
Şarkı sözü, içinde saklanmaya çalışılan öfke ve nefret duygularını, kişinin kendini tanıtamayışını ve başkalarının yaşamlarını mahvetmesine izin vererek yorgun hissetmesini ifade etmektedir. Kişi, kendisini narsist bulduğunu ve yanlış anlaşıldığını belirtirken, aynı zamanda zihnini sakinleştirmek ve olaylara başkalarının perspektifinden bakmak gerektiğini de düşünmektedir. Şarkıda sürekli olarak birisinin yaşamını mahvetmeye devam etmesi ve bu duruma ağlaması istenmektedir.Kişinin yorgun ve sıkılmış olduğu ve başkalarının yaşamlarını mahvetmekten yorulduğu, bu yüzden ağlamasının ve başkalarının yaşamlarını dinlemesinin istendiği vurgulanmaktadır.