Benson Boone In The Stars Türkçe Çevirisi

[Verse]
Two, three / İki, üç
Sunday mornings were your favorite / Pazar sabahları en sevdiğin gündü.
I used to meet you down on Woods Creek Road / Seninle Woods Creek Yolu’nda buluşurduk.
You did your hair up like you were famous / Saçını ünlü biriymişsin gibi yapmışsın.
Even though it’s only church where we were goin’ / Gittiğimiz yer sadece kilise olsa bile
Now, Sunday mornings, I just sleep in / Şimdi, pazar sabahları, sadece uyuyorum
It’s like I buried my faith with you / Sanki inancımı seninle birlikte gömdüm.
I’m screamin’ at a God I don’t know if I believe in / İnanıp inanmadığımı bilmediğim bir Tanrı’ya bağırıyorum
‘Cause I don’t know what else I can do / Çünkü başka ne yapabilirim bilmiyorum
I’m still holdin’ on to everything that’s dead and gone / Hala ölüp gitmiş her şeye tutunuyorum
I don’t wanna say goodbye, ’cause this one means forever / Veda etmek istemiyorum, çünkü bu sonsuza kadar demek
And now you’re in the stars and six-feet’s never felt so far / Ve şimdi yıldızların içindesin ve altı ayak hiç bu kadar uzak gelmemişti
Here I am alone between the heavens and the embers / Burada gökler ve korlar arasında yalnızım
Oh, it hurts so hard / Oh, çok acıyor
For a million different reasons / Milyonlarca farklı sebepten dolayı
You took the best of my heart / Kalbimin en iyisini aldın
And left the rest in pieces / Ve geri kalanını parça parça bıraktı

[Chorus]
Take away my name, take away my throne / Adımı alın, tahtımı alın
Take away my fame, let me keep my soul, h / Şöhretimi alın, ruhumu korumama izin ver, h
Smilin’ on the outside, inside dyin’ / Dışarıdan gülümsüyor, içeride ölüyor
Listenin’ to a grown man cryin’ / Yetişkin bir adamın ağlamasını dinliyorum
Oh-woah, oh-woah / Oh-woah, oh-woah
Oh-woah, oh-woah / Oh-woah, oh-woah
Oh-woah, oh-woah / Oh-woah, oh-woah