Beyonce Grown Woman Türkçe Çevirisi

“Grown Woman”

I remember being young, tough, brave | Genç, sert ve cesur olduğumu hatırlıyorum.

I knew what I needed | Neye ihtiyacım olduğunu biliyordum.

I was spending all my nights and days | Bütün gecelerimi ve gündüzlerimi

Laid back daydreaming | Rahat bir gün rüyası

Look at me – I’m a big girl now, | Bana bak, artık büyük bir kız oldum,

Said I’m gon’ do something | Bir şeyler yapacağımı söyledim

Told the world I would paint this town | Dünyaya bu kasabayı boyayacağımı söylemiştim

Now betcha I run this (ah) | Şimdi bahse girerim bunu çalıştırıyorum (ah)

‘Cause I put it (down like that, d-down like that) | ‘Cause I put it (down like that, d-down like that)

And I’m making (all these racks, a-all these racks) | Ve ben yapıyorum (tüm bu raflar, a-tüm bu raflar)

And I’m moving (round like that, r-round like that) | Ve hareket ediyorum (böyle yuvarlak, böyle yuvarlak)

When I do it (I don’t look back, d-don’t look back) | Bunu yaptığımda (arkama bakmam, arkama bakmam)

I’m a grown woman | Ben yetişkin bir kadınım

I can do whatever I want | Ne istersem yapabilirim

I’m a grown woman (grown woman) | Ben yetişkin bir kadınım (yetişkin kadın)

I can do whatever I want (I can do whatever I want) | Ne istersem yapabilirim (Ne istersem yapabilirim)

They love the way I walk | Yürüyüşümü seviyorlar

‘Cause I walk with a vengeance | Çünkü ben bir intikamla yürüyorum

And they listen to me when I talk | Ve ben konuşurken beni dinliyorlar

‘Cause I ain’t pretending | Çünkü numara yapmıyorum

It took a while, now I understand | Biraz zaman aldı ama şimdi anlıyorum.

Just where I’m going | Tam da gideceğim yere.

I know the world and I know who I am | Dünyayı tanıyorum ve kim olduğumu biliyorum

It’s ’bout time I show it (ah) | Gösterme zamanım geldi (ah)

I’m a grown woman (I’m a grown woman) | Ben yetişkin bir kadınım (Ben yetişkin bir kadınım)

I can do whatever I want (I can do whatever I want) | Ne istersem yapabilirim (Ne istersem yapabilirim)

I’m a grown woman (I’m a grown woman) | Ben yetişkin bir kadınım (Ben yetişkin bir kadınım)

I can do whatever I want (I can do whatever I want) | Ne istersem yapabilirim (Ne istersem yapabilirim)

I can be bad if I want | İstersem kötü olabilirim.

I can say what I want | Ne istersem söyleyebilirim

I can live fast if I want | İstersem hızlı yaşayabilirim.

I can go slow all night long | Bütün gece yavaş gidebilirim

I’m a grown woman (I’m a grown woman) | Ben yetişkin bir kadınım (Ben yetişkin bir kadınım)

I can do whatever I want (whatever it is) | Ne istersem yapabilirim (ne olursa olsun)

I’m a grown woman | Ben yetişkin bir kadınım

And I know that I got it (got it, got it) | Ve biliyorum ki anladım (anladım, anladım)

I’m a grown woman | Ben yetişkin bir kadınım

Ain’t got no room in my pockets | Ceplerimde yer yok

I’m a grown woman | Ben yetişkin bir kadınım

Look down, got you so excited | Aşağı bak, seni çok heyecanlandırdı

I really want to know if you got it like that | Bu şekilde mi aldığınızı gerçekten bilmek istiyorum.

‘Cause you got a cute face | Çünkü çok tatlı bir yüzün var

And a booty so fat | Ve çok şişman bir kalça

Go girl, go girl | Hadi kızım, hadi kızım

She got that bum, that bum | O serseri var, o serseri

That girl can get whatever she wants | O kız ne isterse alabilir.

That girl, that girl | O kız, o kız

She got that tight, that tight | O kadar sıkı, o kadar sıkı

Them boys, them boys, | Onlar, onlar,

They do whatever she like | Ne isterse yapıyorlar

I’m a grown woman | Ben yetişkin bir kadınım

I’m a grown woman | Ben yetişkin bir kadınım

I’m a grown woman | Ben yetişkin bir kadınım

[Repeats] | [Tekrarlar]