Billie Eilish – party favor (Türkçe Çeviri) by Zeynep NAZLIASLAN

[Giriş]

Hey, leave a message

Hey, mesaj bırakın

[1. Mısra]

Hey – call me back when ya get this

Hey – bunu (mesajı) aldığında beni geri ara

Or when you’ve a minute

Ya da vaktin olunca

We really need to talk

Gerçekten konuşmamız gerek

Wait – you know what

Bekle – biliyor musun

Maybe just forget it

Aslında boşver

Cuz by the time you get this

Çünkü sen bunu (mesajı) alana kadar

Your number might be blocked

Numaran engellenmiş olabilir

[Nakarat]

“Stay” and “bla bla bla”

“Kal” ve “falan filan”

You just want what you can’t have

Sadece sahip olamadığını istiyorsun

No way

Olmaz

I’ll call the cops

Polisleri ararım

If you don’t stop, I’ll call your dad

Eğer durmazsan, babanı ararım

And I hate to do this to you on your birthday

Ve bunu sana doğum gününde yapmaktan nefret ediyorum

Happy birthday by the way

Bu arada doğum günün kutlu olsun

“It’s not you it’s me” and all that other bullshit

“Sorun sende değil bende” ve tüm diğer saçmalıklar

You know that’s bullshit

Biliyorsun bunlar saçmalık

Dontcha, babe

Değil mi, bebeğim (bunu yazmaktan nefret ediyorum 🙁 )

I’m not your party favor

Ben senin (parti/doğum günü) hediyen değilim

[2. Mısra]

Look – now I know we coulda done it better

Bak – şimdi biliyorum daha iyisini yapabilirdik

But we can’t change the weather

Ama havayı değiştiremeyiz

When the weather’s come and gone

Hava gelip geçicidir

Books don’t make sense if ya read ’em backwards

Kitaplar anlamsızdır eğer tersten okursan

You’ll single out the wrong words

Yanlış kelimeleri seçeceksin

Like you mishear all my songs

Aynı şarkılarımı yanlış duyduğun gibi

[Nakarat]

“Stay” and “bla bla bla”

“Kal” ve “falan filan”

You just want what you can’t have

Sadece sahip olamadığını istiyorsun

No way

Olmaz

I’ll call the cops

Polisleri ararım

If you don’t stop, I’ll call your dad

Eğer durmazsan, babanı ararım

And I hate to do this to you on your birthday

Ve bunu sana doğum gününde yapmaktan nefret ediyorum

Happy birthday by the way

Bu arada doğum günün kutlu olsun

“It’s not you it’s me” and all that other bullshit

“Sorun sende değil bende” ve tüm diğer saçmalıklar

You know that’s bullshit

Biliyorsun bunlar saçmalık

Dontcha, babe

Değil mi, bebeğim

I’m not your party favor

Ben senin (parti/doğum günü) hediyen değilim