Colourful boxes against our grave
Ticket in hand, we have travelled a long way
And I have not seen myself in several days
And man, it feels good not to think
The sea, the sand, the air
The salt in your hair
I’m not going anywhere
Anywhere

Mezarımızda renkli kutular var 
Elimizde bilet, uzun bir yolculuk yaptık
Ve kendimi birkaç gündür görmedim
Ve adamım, düşünmemek iyi hissettiriyor
Deniz, kum, hava
Saçındaki tuz
Hiçbir yere gitmiyorum
Bir yere

And we took a boat out to be mislead
In silence, we float as I
Look at the back of your head
Your head
Like two lovers on an unmade bed
Like two lovers on an unmade bed

Ve yoldan çıkmak için bir tekne aldık
Sessizlik içinde, yol aldık
Başının arkasına bak
Başının
Tıpkı dağınık yatakta iki aşık gibi
Tıpkı dağınık yatakta iki aşık gibi

Oh, watch out for that sun
It’s a powerful gun
I like it, I like it on you
I like it on me
I like love in the sea
I see you, you see me

Ah, güneşe dikkat et 
Güçlü bir silah o
Sevdim, sevdim senin üstünde
Sevdim benim üstümde
Sevdim denizde
Seni görüyorum, sen beni görüyorsun