billie marten – la lune türkçe çeviri

Breaking my back in the heart of this land
Feet above water and softened in sand
I could have wanted any part of this

Bu toprağın kalbinde sırtımı kırıyorum
Ayaklar suyun üzerinde ve kumda yumuşamış
Bunun herhangi bir bölümünü isteyebilirdim

But I find the heat is too harsh on the skin
Drowning in light need the cold to sink into my soul
My soul

Ama ısının cilde çok sert olduğunu düşünüyorum
Işıkta boğuluyorum, ruhuma batmak için soğuğa ihtiyacım var
Ruhum

Ignore signs of change, no more
I come back again, I am flawed

Değişim belirtilerini görmezden geldim, artık yoklar
Tekrar geri geldim, kusurluyum

Swallow me whole with the moon on my back
One side is pink and the other is black
I’m good at hiding in the dead and grey

Sırtımdaki ayla bütün olarak yut beni
Bir tarafı pembe diğer tarafı siyah
Ölü ve gride saklanmakta iyiyim

But time after time I’ve been people I’m not
Places we go to, are all that we’ve got
So why don’t we go? So why don’t we go?
I’ll never know

Ama zaman zaman olmadığım insanlar oldum
Gittiğimiz yerler sahip olduğumuz tek şey
Öyleyse neden gitmiyoruz? Öyleyse neden gitmiyoruz?
Asla bilemeyeceğim

Ignore signs of change, no more
I come back again, I am flawed

Değişim belirtilerini görmezden geldim, artık yoklar
Tekrar geri geldim, kusurluyum