blackpink – ready for love türkçe çeviri

The only thing that fills my head today is Y-O-U
Can’t get you out of my head
The bottle I drained out all night is blue

Bugün kafamı dolduran tek şey sensin
Seni kafamdan atamıyorum
Bütün gece boşalttığım şişe mavi

Yeah, I don’t know how many times you’ve thrown my heart away
A train of thought runs nonstop
Keeping me up all night
Yeah, only when you’re in need
Yeah, you only call me when you’re in need
Yeah, even though you only call me when you’re in need
I still like you because it’s you

Evet, kalbimi kaç kez attığını bilmiyorum
Bir düşünce treni durmadan çalışıyor
Beni bütün gece ayakta tutuyor
Evet, sadece ihtiyacın olduğunda
Evet, beni sadece ihtiyacın olduğunda ararsın
Evet, beni sadece ihtiyacın olduğunda aramana rağmen
Senden hala hoşlanıyorum çünkü o sensin

There’s no need to wait now
There’s no need to be afraid
Show me the colors of your heart
I really need you in my world
Open your eyes, herе I am in front of you

Şimdi beklemeye gerek yok
Korkmana gerek yok
Bana kalbinin renklerini göster
Benim dünyamda sana gerçekten ihtiyacım var
Aç gözlerini, işte karşındayım

I’m ready for love
Tell mе when you ready ’cause I’m already ready (Ready, ready)
Tell me when you ready ’cause I’m ready for love
(Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh)
I’m ready for love, I’m ready for love
(Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh)
I’m ready for love, I’m ready for love

Aşk için hazırım
Ne zaman hazır olduğunu söyle çünkü ben zaten hazırım (Hazır, hazır)
Hazır olduğunda söyle bana çünkü ben aşka hazırım
(Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh)
Aşka hazırım, aşka hazırım
(Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh)
Aşka hazırım, aşka hazırım

Ready or not, here I come and I’m running
Like it’s now or never, I never know if you want it
What if love wasn’t what it was supposed to be?
What if there’s no Romeo for me?
No hope, no roses, no more notes to read
So I keep my eyes closed to see
What I need is forever and forever, baby, not sometimes
When you want it, then you best come find me ’cause I’m ready

Hazır ya da değil, işte geldim ve koşuyorum
Şimdi ya da asla gibi, isteyip istemediğini asla bilmiyorum
Ya aşk olması gerektiği gibi değilse?
Ya benim için Romeo yoksa?
Umut yok, gül yok, okunacak not yok
Bu yüzden görmek için gözlerimi kapalı tutuyorum
İhtiyacım olan şey sonsuza kadar ve sonsuza kadar Bebeğim, bazen değil
Ne zaman istersen gel beni bul en iyisi çünkü ben hazırım

There’s no need to wait now
There’s no need to be afraid
Show me the colors of your heart
I really need you in my world
Open your eyes, here I am in front of you

Şimdi beklemeye gerek yok
Korkmana gerek yok
Bana kalbinin renklerini göster
Benim dünyamda sana gerçekten ihtiyacım var
Aç gözlerini, işte karşındayım

I’m ready for love
Tell mе when you ready ’cause I’m already ready (Ready, ready)
Tell me when you ready ’cause I’m ready for love
(Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh)
I’m ready for love, I’m ready for love
(Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh)
I’m ready for love, I’m ready for love

Aşk için hazırım
Ne zaman hazır olduğunu söyle çünkü ben zaten hazırım (Hazır, hazır)
Hazır olduğunda söyle bana çünkü ben aşka hazırım
(Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh)
Aşka hazırım, aşka hazırım
(Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh)
Aşka hazırım, aşka hazırım

Your spirit and everything about you
They make me ecstatic, make me smile
There’s nothing bad about it
When you throw all of yourself for me
I will protect you

Ruhun ve seninle ilgili her şey
Beni kendimden geçiriyorlar, beni gülümsetiyorlar
Bunda kötü bir şey yok
Kendini benim için attığın zaman
Seni koruyacağım