Bolier & Arem Ozguc & Arman Aydin – Imagine Türkçe Çeviri

Giving yourself, watcing me
Kendine birşeyler vererek beni izle
Shadows moving in symmetry
Simetri içinde hareket eden gögeler
Close your eyes, imagine me
Gözlerini kapa ve beni hayal et

Telling yourself let it go
Kendine seslen bırakma
(…..) time that you never know
Asla bilmediğin zamanda
Close your eyes, imagine me
Gözlerini kapa ve hayal et

Baby all you want from me
Bebeğim benden tek istediğin şey
Is it love I give to him
Aşk mı, ona vereceğim
Is it love I give to him
Aşk mı, ona vereceğim

With your touches hard to breathe
Senin dokunuşlarınla nefes almak zor
Slow it down and count to three
Yavaşla ve üçten geriye say
Slow it down and count to three
Yavaşla ve üçten geriye say

You know what I came it for
Biliyorsun neden geldiğimi
I came for you
Senin için geldim
You know what I came it for
Biliyorsun neden geldiğimi
I want, I want you too
Seni istiyorum bende seni istiyorum

Giving yourself, watcing me
Kendine birşeyler vererek beni izle
Shadows moving in symmetry
Simetri içinde hareket eden gögeler
Close your eyes, imagine me
Gözlerini kapa ve beni hayal et

Telling yourself let it go
Kendine seslen bırakma
(…..) time that you never know
Asla bilmediğin zamanda
Close your eyes, imagine me
Gözlerini kapa ve hayal et

Baby all you want from me
Bebeğim benden tek istediğin şey
Is it love I give to him
Aşk mı, ona vereceğim
Is it love I give to him
Aşk mı, ona vereceğim

With your touches hard to breathe
Senin dokunuşlarınla nefes almak zor
Slow it down and count to three
Yavaşla ve üçten geriye say
Slow it down and count to three
Yavaşla ve üçten geriye say