I’ll take my bow,
Yayımı alacağım
I won’t make a sound,
Ses çıkarmayacağım,
I whisper truce as the ashes hit the ground.
Küllerin yere vurması gibi ateşkesi fısıldıyorum.
Hush love,
Sessiz aşk,
No, I’m not what you think that I am made of
Hayır, ben yapıldığımı düşündüğün gibi değilim.
I’m a story,
Ben bir hikayeyim,
I’m a break up,
Ben bir ayrılığım,
Just a hero on a bridge that’s burning down
Sadece yanan köprüdeki bir kahramanım.
Can you see my scars?
Yaralarımı görebilir misin?
Can you feel my heart?
Kalbimi hissedebilir misin?
This is all of me for all of the world to see.
Bu her şeyimi bütün dünyanın görmesi için.
So who’s it gonna be…
Yani kim olacak…
The one that you only need?
İhtiyacın olan tek şey?
I gave it all and all you gave
Ben her şeyi verdim ama senin tüm verdiğin
Was sweet misery.
Tatlı ızdıraptı.
So who’s gonna save us now…
Yani şimdi bizi kim kurtaracak…
When the ashes hit the ground.
Küller yere vurduğunda.
I gave it all
Her şeyi verdim
But all you gave was sweet misery.
Ama senin verdiğin tek şey tatlı ızdıraptı.
This is the end
Bu son;
My beloved friends
Sevgili arkadaşlarım.
I’m lost in dreams and all I know is where I’ve been.
Rüyalarda kayboldum ve tüm bildiğim nerede olduğum.
Run love
Kaçan aşk
I’m the truth that you’re afraid of
Ben senin korktuğun gerçeğim.
I’m a fever that you made up.
Ben senin yarattığın bir gerçeğim.
Just martyr on a bridge that’s burning down.
Sadece yanan köprüdeki bir kurbanım.
Can you see my scars?
Yaralarımı görebilir misin?
Can you feel my heart?
Kalbimi hissedebilir misin?
This is all of me for all of the world to see.
Bu her şeyimi bütün dünyanın görmesi için.
So who’s it gonna be…
Yani kim olacak…
The one that you only need?
İhtiyacın olan tek şey?
I gave it all and all you gave
Ben her şeyi verdim ama senin tüm verdiğin
Was sweet misery.
Tatlı ızdıraptı.
So who’s gonna save us now…
Yani şimdi bizi kim kurtaracak…
When the ashes hit the ground.
Küller yere vurduğunda.
I gave it all
Her şeyi verdim
But all you gave was sweet misery.
Ama senin verdiğin tek şey tatlı ızdıraptı.
Can you see my scars?
Yaralarımı görebilir misin?
Can you feel my heart?
Kalbimi hissedebilir misin?
This is all of me for all of the world to see.
Bu her şeyimi bütün dünyanın görmesi için.
So who’s it gonna be…
Yani kim olacak…
The one that you only need?
İhtiyacın olan tek şey?
I gave it all and all you gave
Ben her şeyi verdim ama senin tüm verdiğin
Was sweet misery.
Tatlı ızdıraptı.
So who’s gonna save us now…
Yani şimdi bizi kim kurtaracak…
When the ashes hit the ground.
Küller yere vurduğunda.
I gave it all
Her şeyi verdim
But all you gave was sweet misery.
Ama senin verdiğin tek şey tatlı ızdıraptı.
So who’s it gonna be
Yani kim olacak
The one that you only need
İhtiyacın olan tek kişi
I gave it all and all you gave
Her şeyi verdim ve senin tüm verdiğin
Was sweet misery.
Tatlı ızdıraptı.