Baby, can’t you see
Bebeğim göremiyor musun?
I’m calling
Çağırıyorum
A guy like you
Senin gibi bir adam
Should wear a warning
Bir uyarı giymeli
It’s dangerous
Bu tehlikeli
I’m fallin’
Düşüyorum
There’s no escape
Kaçış yok
I can’t hide
Saklanamıyorum

I need a hit
Bir vuruşa ihtiyacım var
Baby, give me it
Bebeğim, bana onu ver
You’re dangerous
Tehlikelisin
I’m lovin’ it
Bunu seviyorum
Too high
Çok yüksekteyim
Can’t come down
Aşağı inemiyorum
Losing my head
Aklımı kaybediyorum

Spinning round and round
Etrafta dönüp duruyorum
Do you feel me now
Şimdi beni hissediyor musun?
With a taste of your lips
Dudaklarının tadıyla
I’m on a ride
Bir gezide gibiyim
You’re toxic
Sen zehirlisin
I’m slipping under
Aşağı doğru kayıyorum

With a taste of poison paradise
Zehir cennetinin tadıyla
I’m addicted to you
Sana bağımlıyım
Don’t you know that you’re toxic
Bilmiyor musun sen zehirlisin
And I love what you do
Ve yaptığın şeyi seviyorum
Don’t you know that you’re toxic
Bilmiyor musun sen zehirlisin
It’s getting late
Saat geç olmaya başlıyor

To give it up
Bırakıp gitmek için
I took a sip
Bir yudum alıyorum
From my devil cup
Şeytan bardağımdan
Slowly
Yavaşça
It’s taking over me
Beni ele geçiriyor
Too high
Çok yukardayım
Can’t come down
Aşağı inemiyorum

It’s in the air
Bu havada
And it’s all around
Ve her tarafta
Can you feel me now
Şimdi beni hissedebiliyor musun?
With a taste of your lips
Dudaklarının tadıyla
I’m on a ride
Bir gezide gibiyim
You’re toxic
Sen zehirlisin
I’m slipping under
Aşağı doğru kayıyorum

With a taste of poison paradise
Zehir cennetinin tadıyla
I’m addicted to you
Sana bağımlıyım
Don’t you know that you’re toxic
Bilmiyor musun sen zehirlisin
And I love what you do
Ve yaptığın şeyi seviyorum
Don’t you know that you’re toxic
Bilmiyor musun sen zehirlisin
Don’t you know that you’re toxic
Bilmiyor musun sen zehirlisin

Taste of my lips and having fun
Dudaklarımın tadı ve eğleniyorum
With a taste of your lips
Dudaklarının tadıyla
I’m on a ride
Bir gezide gibiym
You’re toxic
Sen zehirlisin
I’m slipping under
Aşağı doğru kayıyorum
With a taste of poison paradise
Zehir cennetinin tadıyla

I’m addicted to you
Sana bağımlıyım
Don’t you know that you’re toxic
Bilmiyor musun sen zehirlisin
And I love what you do
Ve yaptığın şeyi seviyorum
Don’t you know that you’re toxic
Bilmiyor musun sen zehirlisin
With a taste of your lips
Dudaklarının tadıyla
I’m on a ride
Bir gezide gibiym

You’re toxic
Sen zehirlisin
I’m slipping under
Aşağı doğru kayıyorum
With a taste of poison paradise
Zehir cennetinin tadıyla
I’m addicted to you
Sana bağımlıyım
Don’t you know that you’re toxic
Bilmiyor musun sen zehirlisin
And I love what you do
Ve yaptığın şeyi seviyorum
Don’t you know that you’re toxic
Bilmiyor musun sen zehirlisin

I’m intoxicated now
Zehirlenmiş durumdayım şimdi
I think you’ll love it now
Sanırım bunu seveceksin şimdi
I think I’m ready now
Sanırım şimdi hazırım
I think I’m ready now
Sanırım şimdi hazırım
I’m intoxicated now
Zehirlenmiş durumdayım şimdi
I think you’ll love it now
Sanırım bunu seveceksin şimdi
I think I’m ready now
Sanırım şimdi hazırım