It’s a beautiful night

Bu güzel bir gece

We’re looking for something dumb to do

Yapacak aptalca bir şeyler arıyoruz

Hey baby, I think I want to marry you

Hey bebeğim, sanırım seninle evlenmek istiyorum

Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice?

Bu senin gözlerindeki bakıştan mı yoksa içkiden dolayı mı?

Who cares baby, I think I want to marry you

Kimin umrunda bebeğim, sanırım seninle evlenmek istiyorum

 

 

 

Well, I know this little chapel on the boulevard we can go

Bulvar üzerinde gidebileceğimiz küçük bir kilise biliyorum

No one will know

Kimse bilmeyecek

Oh, come on, girl

Hadi, kızım

Who cares if we’re trashed

Sarhoşsak kimin umrunda

Got a pocket full of cash we can blow

Bir cep dolusu nakitim var harcayabileceğimiz

Shots of patron

Devrelerin çekimi

And it’s on, girl

Ve işte başlıyoruz kızım

 

 

Don’t say no, no, no, no, no

Hayır, hayır, hayır deme

Just say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Sadece evet, evet, evet de

And we’ll go, go, go, go, go

Ve biz devam edeceğiz, edeceğiz

If you’re ready, like I’m ready

Eğer sen hazırsan, tıpkı benim hazır olduğum gibi

 

 

Cause it’s a beautiful night

Çünkü bu güzel bir gece

We’re looking for something dumb to do

Yapacak aptalca bir şeyler arıyoruz

Hey baby, I think I want to marry you

Hey bebeğim, sanırım seninle evlenmek istiyorum

Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice?

Bu senin gözlerindeki bakıştan mı yoksa içkiden dolayı mı?

Who cares baby, I think I want to marry you

Kimin umrunda bebeğim, sanırım seninle evlenmek istiyorum

 

 

I’ll go get a ring, let the choir bells sing, like ooh

Gidip bir yüzük alacağım, koro zilinin çalmasına izin ver

So what you want to do?

Ne yapmak istiyorsun?

Let’s just run girl

Hadi kaçalım kızım

If we wake up and you want to break up, that’s cool

Eğer uyandığımızda ayrılmak istersen, bu sorun değil

No, I won’t blame you

Hayır, seni suçlamam

It was fun, girl

Bu eğlenceliydi kızım

 

 

Don’t say no, no, no, no, no

Hayır, hayır, hayır deme

Just say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Sadece evet, evet, evet de

And we’ll go, go, go, go, go

Ve biz devam edeceğiz, edeceğiz

If you’re ready, like I’m ready

Eğer sen hazırsan, tıpkı benim hazır olduğum gibi

 

 

Cause it’s a beautiful night

Çünkü bu güzel bir gece

We’re looking for something dumb to do

Yapacak aptalca bir şeyler arıyoruz

Hey baby, I think I want to marry you

Hey bebeğim, sanırım seninle evlenmek istiyorum

Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice?

Bu senin gözlerindeki bakıştan mı yoksa içkiden dolayı mı?

Who cares baby, I think I want to marry you

Kimin umrunda bebeğim, sanırım seninle evlenmek istiyorum

 

 

 

Just say, “I do…”

Sadece “Kabul ediyorum” de

Tell me right now baby

Şimdi cevap ver bana bebeğim

Tell me right now baby, baby

Şimdi cevap ver bana bebeğim, bebeğim

Just say, “I do…”

Sadece “Kabul ediyorum” de

Tell me right now baby

Şimdi cevap ver bana bebeğim

Tell me right now baby, baby

Şimdi cevap ver bana bebeğim, bebeğim

 

 


Oh, it’s a beautiful night

Bu güzel bir gece

We’re looking for something dumb to do

Yapacak aptalca bir şeyler arıyoruz

Hey baby, I think I want to marry you

Hey bebeğim, sanırım seninle evlenmek istiyorum

Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice?

Bu senin gözlerindeki bakıştan mı yoksa içkiden dolayı mı?

Who cares baby, I think I want to marry you

Kimin umrunda bebeğim, sanırım seninle evlenmek istiyorum