carly rae japsen – the lonliest time türkçe çeviri

I’ve had one of those bad dreams
Where we’re standin’ on your street
I quit smokin’ those cigarettes
But I’m never gettin’ over it
And you’re lookin’ right through me
Just like Shakespeare wrote a tragedy
But our story, never finished it
‘Cause our love, we never finished it

O kötü rüyalardan birini gördüm
Sokağında durduğumuz yerde
O sigaraları içmeyi bıraktım
Ama asla üstesinden gelemiyorum
Ve tam bana bakıyorsun
Tıpkı Shakespeare’in bir trajedi yazdığı gibi
Ama bizim hikayemiz, asla bitmedi
Çünkü aşkımızı asla bitirmedik

I’m comin’ over tonight
Knock on your door just like before
I need that look in your eyes (Look in your eyes)
‘Cause we’vе had the loneliest timе (Loneliest time)
I’m thinkin’ all through the night (All through the night)
I could be yours just like before
Rewrite another try
‘Cause we’ve had the loneliest time

Bu gece geliyorum
Daha önce olduğu gibi kapını çalıyorum
Gözlerindeki o bakışa ihtiyacım var (Gözlerine bak)
Çünkü en yalnız zamanımızı geçirdik (En yalnız zaman)
Bütün gece düşünüyorum (Bütün gece)
Eskisi gibi senin olabilirim
Başka bir denemeyi yeniden yazabiliriz
Çünkü en yalnız zamanımızı geçirdik

If you wanna try it
If you wanna try me
If you wanna try, love
Baby, leave the light on for me
If you wanna try it
If you wanna try me
If you wanna try, love

Denemek istersen
Beni denemek istersen
Denemek istersen aşkım
Bebeğim, ışığı benim için açık bırak
Denemek istersen
Beni denemek istersen
Denemek istersen aşkım

I’ve had more of those bad dreams
You were ten feet in front of me
I went runnin’, but I couldn’t catch
Just the shadow of your silhouette
Then you spoke the words to me
When you left, I still need to unpack it
Let’s save “sorry” for another night
‘Cause this time, love, we’re gonna get it right

O kötü rüyalardan daha fazlasını gördüm
On adım önümdeydin
Koşmaya gittim ama yakalayamadım
Sadece siluetinin gölgesi vardı
Sonra kelimeleri bana söyledin
Sen gittiğinde, hala paketini açmam gerekiyor
“Üzgünüm”ü başka bir geceye saklayalım
Çünkü bu sefer aşkım, doğruyu bulacağız

I’m comin’ over tonight (Over tonight)
Knock on your door just like before
I need that look in your eyes (Look in your eyes)
‘Cause we’ve had the loneliest time (Loneliest time)
I’m thinkin’ all through the night (All through the night)
I could be yours just like before
Rewrite another try
‘Cause we’ve had the loneliest time

Bu gece geliyorum
Daha önce olduğu gibi kapını çalıyorum
Gözlerindeki o bakışa ihtiyacım var (Gözlerine bak)
Çünkü en yalnız zamanımızı geçirdik (En yalnız zaman)
Bütün gece düşünüyorum (Bütün gece)
Eskisi gibi senin olabilirim
Başka bir denemeyi yeniden yazabiliriz
Çünkü en yalnız zamanımızı geçirdik

If you wanna try it
If you wanna try, love (If you wanna try me)
If you wanna try, love
If you wanna try me (Baby, leave the light on for me)
If you wanna try it
If you leave the light on for me (If you wanna try me)
I just need back into (If you wanna try, love)
I just need back into your life (Baby, leave the light on for me)

Denemek istersen
Denemek istersen, aşkım (beni denemek istersen)
Denemek istersen aşkım
Beni denemek istersen (Bebeğim, benim için ışığı açık bırak)
Denemek istersen
Eğer ışığı benim için açık bırakırsan (beni denemek istersen)
Sadece geri dönmeye ihtiyacım var (denemek istersen aşkım)
Sadece hayatına geri dönmeye ihtiyacım var (Bebeğim, ışığı benim için açık bırak)

What happened was we reached the moon
But lost in space, I think we got there all too soon
But you know what? I’m comin’ back for you, baby
I’m comin’ back for you

Aya ulaştık
Ama uzayda kaybolduk, sanırım oraya çok erken geldik
Ama biliyor musun? Senin için geri geliyorum bebeğim
senin için geri geliyorum

And in the mornin’
Sun hits the water
Is this nirvana?
And in the mornin’
Sun hits the water
Is this nirvana?
And in the mornin’
Sun hits the water
Is this nirvana?

Ve sabahleyin
Güneş suya vurur
Bu en iyisi mi?
Ve sabahleyin
Güneş suya vurur
Bu en iyisi mi?
Ve sabahleyin
Güneş suya vurur
Bu en iyisi mi?