Oh, my soul
-Oh, ruhum
Oh, how you worry
-Oh, nasıl da endişelisin
Oh, how you’re weary, from fearing you lost control
-Nasıl da bıkmışsın kontrolü kaybedersin diye korkmaktan
This was the one thing, you didn’t see coming
-Bu geldiğini göremediğin tek şeydi
And no one would blame you, though
-E kimse de seni suçlayamazdı gerçi
If you cried in private
-Eğer gizli ağladıysan
If you tried to hide it away, so no one knows
-Ve bunu derinlere saklamaya çalıştıysan, yani kimse bilmiyorsa
No one will see, if you stop believing
-Kimse anlamayacak eğer inanmayı kesersen

Oh, my soul
-Ruhum
You are not alone
-Yalnız değilsin
There’s a place where fear has to face the
-Korkularınla yüzleşmek zorunda olduğun bir yer var
God you know
-Tanrım sen biliyorsun
One more day, He will make a way
-Bir gün daha, Tanrı yolu gösterecek
Let Him show you how, you can lay this down
-Bırak sana göstersin, bunu bir kenara koyabilirsin
‘Cause you’re not alone
-Çünkü sen yalnız yalnız değilsin

Here and now
-Şimdi ve burada
You can be honest
-Dürüst olabilirsin
I won’t try to promise that someday it all works out
-Bir gün hepsi, her şey yoluna girecek diye söz vermeye çalışmayacağım
‘Cause this is the valley
-Çünkü bu dalgalar arasındaki çukur (tekrar yükselecek anlamında )
And even now, He is breathing on your dry bones
-Ve şimdi bile o, kuru kemiklerinin üstünde nefes alıyor
And there will be dancing
-Hatta dans bile edecek
There will be beauty where beauty was ash and stone
-Küllerin ve taşların arasından doğacak güzellik
This much I know
-Bu kadarını biliyorum

I’m not strong enough, I can’t take anymore
-Yeterince güçlü değilim, daha fazla dayanamam
(You can lay it down, you can lay it down)
-Bir kenara koyabilirsin, bir kenara bırakabilirsin
And my shipwrecked faith will never get me to shore
-Ve denizde batan inancım asla beni bir sahile ulaştırmayacak
(You can lay it down, you can lay it down)
-Ardında bırakabilirsin, bir kenara bırakabilirsin
Can He find me here
-Tanrı beni burada bulabilir mi?
Can He keep me from going under
-Beni aşağı düşmekten çekip kurtarabilir mi?

Oh, my soul
-Ruhum
You’re not alone
-Sen yalnız değilsin