Charli Xcx-Blame It On U (Türkçe Çeviri)

Eh-eh

Nakarat

I blame it on you, I blame it on you
Seni suçlarım , seni suçlarım

Every lie you tell comes true (true)
Her yalanda sen doğruyu söylersin (doğru)

But I still wanna be with you (you)
Ama ben hala seninle olmak isterim (seninle)

I blame it on you (yeah)
Seni suçlarım (evet)

We met in the springtime
İlkbahar zamanında tanıştık

So cool, you were all nice
Çok havalıydı, sen hep hoştun

Bright star, burnin’ so bright
Parlak yıldızı, çok parlak yanıyordu

You’re my type, you’re all I want
Sen benim tipimsin, sen istediğim her şeysin

Oh, your eyes cut deep like a sharp knife
Oh, gözlerin keskin bir bıçak gibi derinleri kesiyor

Open my legs with the pressure and make me feel alright
Baskılarla bacaklarımı aç ve beni iyi hissettir

Uh-huh, so good, but I know you’re bad for me
Uh-huh, çok iyi, ama ben biliyorum sen benim için kötüsün

You got control, and you love the game
Senin kontolün var ve oyunları seversin

But open my legs with the pressure and do it all again, yeah
Ama baskılarla bacaklarımı aç ve hepsini tekrar yap, evet

Pull up in a new thing, wrists all fresh like, “Oh my God”
Yeni bir şey içinde yetişir, tüm ferah bilekler gibi ‘’Oh Tanrım’’

I’ll stick like a group, I know exactly what I want
Ben bir grup gibi yapışacağım, ne istediğimi tamamen biliyorum

Bad boy make a bad girl good, you’re driving me so wild
Kötü erkekler kötü bir kızı iyi yaparlar, sen ben çok vahşice sürüyorsun

You’re driving me so wild, yeah, yeah
Sen ben çok vahşice sürüyorsun,evet,evet

I get drunk on the white wine
İçmek için beyaz şarap aldım

Call you, like a hotline
Bir sıcak hat gibi seni arıyor muyum

You’re stuck up in my mind
Sen aklıma sıkıştın

Not alright, what’s goin’ on?
İyi değil, ne devam ediyor?

Don’t usually do this
Bunu genelde yapmam

With you, I’m an addict
Seninleyken, ben bir bağımlıyım

But open my legs with the pressure and candy floss kisses
Ama baskılarla bacaklarımı ve pamuk şeker öpücükleri aç

Bad boy make a bad girl, bad boy make a bad girl
Kötü erkekler kötü bir kız olur, Kötü erkekler kötü bir kız olur

Bad boy make a bad girl, bad boy make a bad girl
Kötü erkekler kötü bir kız olur, Kötü erkekler kötü bir kız olur

Bad boy make a bad girl, bad boy make a bad girl
Kötü erkekler kötü bir kız olur, Kötü erkekler kötü bir kız olur

Bad boy make a bad girl, bad boy make a bad girl
Kötü erkekler kötü bir kız olur, Kötü erkekler kötü bir kız olur

Bad boy make a bad girl, bad boy make a bad girl
Kötü erkekler kötü bir kız olur, Kötü erkekler kötü bir kız olur

Bad boy make a bad girl, bad boy make a bad girl
Kötü erkekler kötü bir kız olur, Kötü erkekler kötü bir kız olur