Charli Xcx-Drugs (Türkçe Çeviri)

Yeah, people always talk about the ones that got away
Evet, insanlar daima başkalarının uzaklaşması hakkında konuşurlar

I just seem to get the ones that always want to stay
Ben sadece daima kalmak isteyen birilerini görüyorum

I’m just too distracted with the life I’m tryna paint
Ben sadece hayatla çok deliyim , ben resim yapmayı deniyorum

(Yeah, yeah, uh, oh yeah)
(Evet,evet,uh, oh evet)

Say, I got all these women too attracted to the fame
Söyle, ben şöhret için çok çekici olan bu kadınların hepsini aldım

Not too many niggas that will end up in the way
Yolun sona ermesini sağlayacak çok fazla zenci yok

Nothing’s gonna stop me, I’ma get it either way
Hiçbir şey beni durduramaz, ben hem yolumu çizdim

(Yeah, yeah, uh, oh yeah)
(Evet,evet,uh, oh evet)

Why would you wanna take away from this moment?
Neden sen bu andan uzaklaştırmak isteyebilirdin ?

We can own it
Biz ona sahip olabiliriz

Why would you wanna take away from this moment?
Neden sen bu andan uzaklaştırmak isteyebilirdin ?

Woo-hoo!
Woo-hoo!

Nakarat
You don’t have to spend your life with me
Sen hayatını benimle geçirmek zorunda değilsin

You don’t have to waste your energy
Sen enerjini tüketmek zorunda değilsin

We can just be rockin’, yeah
Biz sadece yuvarlanabiliriz ,evet

We can just be rockin’, yeah
Biz sadece yuvarlanabiliriz ,evet

I just want your body next to me
Ben sadece yanımda senin vücudunu isterim

‘Cause it brings me so much ecstasy
Çünkü bana çok fazla çoşku getiriyorsun

We can just be rockin’, yeah
Biz sadece yuvarlanabiliriz ,evet

We can just be rockin’, yeah, yeah, yeah
Biz sadece yuvarlanabiliriz ,evet,evet,evet

You see me texting, baby, you see those missed calls
Sen beni mesaj atarken görüyorsun bebeğim, sen şu cevapsız çağrılarımı görüyorsun

I’m actin’ reckless baby, I’m ’bout to lose it all
Ben pervasızı oynamıyorum bebeğim, ben hepsini kaybediyorum

This liquor got me crazy, mixed with that Adderall
Adderall ile karıştırılmış bu sıvı beni delirtiyor

I’m focused on the beat, oh yeah
Ben atışa odaklandım,oh evet