Charli XCX-White Roses (Türkçe Çeviri)


(Maybe my)
(Belki benim)

Eh-eh-XCX

(Maybe my, uhh)
(Belki benim, uhh)

Maybe my only light
Belki benim tek ışığım

Don’t you recognise
Seni tanımaz

You’re the only one I want, uhh
Sen istediğim tek kişisin, uhh

Cold like ice, petrified, uhh
Buz gibi soğuk,taşlaşmış, uhh

Loving what you’re doing to me
Bana ne yapıyorsan seviyorum

(Doin’ to me)
(Bana ne yapıyorsun)

Nakarat
White roses in the snow
Karda beyaz karlar

Never let me go
Gitmeme asla izin vermezler

Lying in your bed and movin’ slow
Yatağında uzanırken ve yavaşça hareket ederken

Taking off our clothes
Kıyafetlerimizi çıkarırız

Giving you it all
Her şeyimi sana veririm

All I need is you and me alone
İhtiyacım olan yalnız sen ve ben

Love is like a rose
Aşk bir gül gibi

Baby, let it grow
Bebeğim büyümesine izin ver

No one knows the secrets that you know
Kimse senin bildiğin gizemleri bilmez

Come on, pull me close
Gel, beni yakınına çek

Lay me in the snow
Karda benimle uzan

I know you can feel it
Onu hissedeceğini biliyorum

You’ll be mine every night
Sen her gece benim olacaksın

I’m trying to advertise
Ara vermeyi deneyeceğim

You’re the only one I want, uhh
Sen istediğim tek kişisin, uhh

Hold me tight, yeah, Marlboro Light, uhh
İnceden beni tut,evet, Marlboro Light,uhh

Loving what you’re doing to me
Bana ne yapıyorsan seviyorum

We’re gonna melt down
Biz erimeliyiz

Gonna disappear into the sun, into the sun
Güneşin içinde kaybolmalıyız, güneşin içinde

Gonna burn down together like fire
Ateş gibi birlikte sönmeliyiz

We can’t get enough
Yeterli olmayız

(No, no, no, no)
(Hayır,hayır,hayır,hayır)

We’re tied like white roses
Biz beyaz güller gibi bağlanmalıyız

You know we’re never coming undone, coming undone
Biliyorsun biz asla ….

‘Cause I wanna stay forever
Çünkü sonsuza kadar kalmak isterim

I know that you’re the only one, only one
Biliyorum sen tek kişisin, yalnızca biri