Charlie Puth-Somebody Told Me (Türkçe Çeviri)

I was just with you on your birthday
Ben senin doğum gününde sadece seninleydim

And I met your whole family
Ve senin ailenle tanıştım

But on the way home
Ama ev yolunda

You kinda look at your phone
Sen telefonuna bir tür bakış attın

Couldn’t help but ask, “Who is that, babe?”
Yardım edemez miydin ama ”Bebeğim, kim?” diye sordun

And the way you said, “Nobody,”
Ve söylediğin şekil, ”Hiç kimse”

I knew the rumors, they were more than just rumors
Söylentileri biliyordum, onlar sadece söylentilerden fazla

Maybe I should have noticed
Belki ben fark etmeliydim

You were just half in love
Sen sadece aşkın yarısıydın

Maybe I should have noticed
Belki ben fark etmeliydim

That I’m not the only one
Ben tek birisi değilim

NAKARAT

Somebody told me that you
Birileri bana seni söyledi

Got another love and you’ve been giving into
Başkasına aşık olduğunu ve senin vermiş olduğunu

Can’t believe I believed you
Sana inanmış olduğuma inanamazsın

You were my girl
Sen beni kızımdın

Somebody saw you with him
Birileri seni onunlar görmüş

Now you’re tryna tell me that he’s only a friend
Şimdi sen bana onun sadece bir arkadaşın olduğunu söylüyorsun

Can’t believe I believed it
Söylediklerine inanmış olmama inanamazsın

You were my girl
Sen benim kızımdın

Oh, oh
Oh, oh

Maybe if they’re making excuses
Belki eğer onlar bahane uydursalardı

And the stories ain’t adding up
Ve hikayeler eklemeselerdi

But I just go blind, when you look into my eyes
Ama ben sadece kör oldum, sen gözlerimin içine baktığında

Everytime that I tried to confront you
Her zaman seninle karşılaştırmayı denedim

There always somewhere you gotta run to
Senin koşabileceğin daima bir yerler var

Oh warning signs, they were more than just warning signs
Oh uyarı levhaları, onlar uyarı levhalarından fazlası