Dead Rose (Ölü Gül)

I can’t forget the things you have done
Bitirdiğin şeyleri unutamıyorum
You chose your way
Sen yolunu seçtin
This price you shall pay
Ödeyceğin ücret bu
Our time has just begun
Zamanımız henüz başladı
Hold your tongue, no more lying / It’s my turn to speak
Dilini tut, daha fazla yalan yok / benim konuşma sıram
Fist clenched in the darkness / This cut goes too deep
Karanlıkta yumruğunu sıktı / Bu kesik çok derine gitti

Dead Rose
Ölü gül
My heart filled with pain
Kalbim acıyla doldu
Dead Rose
Ölü gül
My head filled with hate
Kalbim nefretle doldu

I won’t forget the things you have done
Senin bitirdiğin şeyleri unutmayacağım
Death is real, no more hiding
Ölmek gerçektir, daha fazla saklanmak yok
Can you feel its embrace?
Bunun kucaklaşma olduğunu hissedebiliyor musun?
Tired of watching you dying
Ölüşünü izlemekten yoruldum
Your mind lost its way
Aklını bu şekilde kaybediyorsun

Dead Rose
Ölü gül
My heart filled with pain
Kalbim acıyla doldu
Dead Rose
Ölü gül
My head filled with hate
Kalbim nefretle doldu
No More
Daha fazla yok
When nothing’s the same
Hiçbir şey aynı değilken
Dead Rose
Ölü gül
You withered away and now it’s time to say goodnight
Sen perişansıns ve şimdi iyi geceler deme zamanı

Father, why have you cursed me with this pain?
Tanrım, neden beni bu acıyla lanetledin?
Your son has shed his skin
Oğlun vücudunu değiştirdi
Brother, I lost my way within the darkness
Kardeşim, bu karanlığın içinde yolumu kaybettim
Buried in roses
Çiçeklerin içine gömüldüm