Chris Brown No One Else Türkçe Çevirisi

Ooh-ooh | Ooh-ooh

Every type of love blinded me, oh-oh | Aşkın her türü kör etti beni, oh-oh
Face to face, girl, and can’t even see (Aye, aye) | Yüz yüze, kızım, ve göremiyorum bile (Aye, aye)
I know you would never lie to me (No) | Bana asla yalan söylemeyeceğini biliyorum (Hayır)
Trying hard to, but can’t even breathe (Breathe, oh) | Çok uğraşıyorum ama nefes bile alamıyorum (Nefes al, oh)
A little bit of oxygen is all we need (Need, oh) | İhtiyacımız olan tek şey biraz oksijen (Need, oh)
A little bit of mind control is what you do to me (Oh-oh) | Bana yaptığın şey biraz zihin kontrolü (Oh-oh)
I’m falling hard and harder as you got my heart in your palm | Kalbimi avucunun içine aldıkça daha da sert düşüyorum
Need you in my arms | Seni kollarımda istiyorum

Girl, I need you the most when you’re gone (Ooh) | Kızım, sana en çok sen yokken ihtiyacım var (Ooh)
I’ve tried to keep you holding on | Seni tutmaya çalıştım
‘Cause I don’t wanna see you with no one else | Çünkü seni başka biriyle görmek istemiyorum
Ooh-ooh-ooh | Ooh-ooh-ooh
No, no, no one else (No one else, oh) | Hayır, hayır, başka kimse yok (Başka kimse yok, oh)
Ooh-ooh-ooh (Yeah, yeah) | Ooh-ooh-ooh (Evet, evet)
No, no, no one else (Ooh, no one else) | Hayır, hayır, başka kimse yok (Ooh, başka kimse yok)

Ain’t no me without you, lil’ mama | Sensiz ben yokum, küçük anne
Can’t wait to wrap my eyes and my arms around you | Gözlerimi ve kollarımı sana sarmak için sabırsızlanıyorum
And slide between your waist and thighs | Ve belinle uylukların arasında kayar
Pum-pum, ayy, I want more | Pum-pum, ayy, daha fazlasını istiyorum
Can you give me just one more? | Bana bir tane daha verebilir misin?
Girl, sign me up-up | Kızım, beni kaydet
You give me life | Bana hayat veriyorsun
Don’t you waste your breath, don’t need to say, “It’s okay” | Nefesinizi boşa harcamayın, “Sorun yok” demenize gerek yok.
We could have been any place or situation, I’ll take it (Oh) | Herhangi bir yerde ya da durumda olabilirdik, bunu kabul ediyorum (Oh)
All I need’s to see your face or I’ll fall from grace | Tek ihtiyacım olan yüzünü görmek yoksa düşeceğim
‘Cause I can’t go another day | Çünkü bir gün daha gidemem

Girl, I (I) need you the most when you’re gone (Gone, girl, I) | Kızım, sana en çok sen yokken ihtiyacım var (Gittin, kızım, ben)
I’ve tried (I’ve tried, I’ve tried) to keep you holding on | Seni tutmaya çalıştım (denedim, denedim)
‘Cause I don’t wanna see you with no one else (No) | Çünkü seni başka biriyle görmek istemiyorum (Hayır)
Ooh-ooh-ooh | Ooh-ooh-ooh
No, no, no one else (Ooh, no one else, yeah) | Hayır, hayır, başka kimse yok (Ooh, başka kimse yok, evet)
No, no, no one else (No one else) | Hayır, hayır, başka kimse yok

Hey, girl, I just want your body | Hey, kızım, sadece vücudunu istiyorum
No, no, girl, you don’t need nobody | Hayır, hayır, kızım, kimseye ihtiyacın yok
Oh-oh-oh, girl, let me give you lovin’ | Oh-oh-oh, kızım, izin ver seni seveyim
And we ain’t gotta tell nobody | Ve kimseye söylemek zorunda değiliz
Go-go-go low when you whine your body (Yeah, yeah) | Go-go-go low when you whine your body (Evet, evet)
Wanna feel you all up on it | Hepinizi hissetmek istiyorum
Wanna-wanna-wanna see you ride it for me | Benim için sürdüğünü görmek istiyorum
No, girl, you don’t need nobody | Hayır kızım, kimseye ihtiyacın yok