When the shadow won’t leave
-Gölgeler ayrılmadığında
When the battle won’t stop
-Savaş durmadığında
And every breath that you breathe
-Ve aldığın her nefes
Takes all that you’ve got
-Sahip olduğun her şeyi götürdüğünde  When you wonder if you’re always gonna feel this way
-Ya eğer hep böyle hissedersem diye merak ettiğinde
Hear the Lord of heaven say
-Cennetlerin tanrısına kulak ver

I will hold you when you’re breaking
-Paramparça olurken sarılacağım sana
Like a father and a friend
-Bir baba bir arkadaş gibi
And I will carry you through darkness
-Ve karanlıkta seni takip edeceğim
‘Til we see the sun again
-Tekrar güneşi görünceye dek
So rest your head and cry your tears
-Yani kafanı rahat bırak ve gözyaşların aksın
Know that I am with you here
-Biliyorsun ki burada seninle birlikteyim

When you can’t lift that weight
-Bu kadar ağırlığı kaldıramadığında
Believe me when I say I will
-Ben yaparım dediğimde bana inan
I know you’re feeling overwhelmed
-Biliyorum boğulmuş hissediyorsun
Before the day even begins
-Günün başında bile
But I can see beyond the now
-Fakat ben şu andan ötesini görebiliyorum
This is not how your story ends
-Bu senin hikayenin sonu değil
And when you’re at your weakest
-Ve en güçsüz halinde olduğun zaman
Oh I’ve never been more strong
-Daha önce daha güçlü olmamıştım
So let me be the one you’re leaning on
-Yani izin ver yaslandığın kişi olayım
I will dry your eyes
-Gözlerini kurutacağım
I will calm your fears
-Korkularını dinginleştireceğin
I will show you how you’re beautiful beautiful
-Sana nasıl da güzel olduğunu göstereceğim

I will walk with you
-Seninle birlikte yürüyeceğim
On the raging sea
-Dalgalı denizde
And I will never leave
-Ve asla terk etmeyeceğim
When there’s a door that you can’t open
-Açamayacağın bir kapı varsa eğer
When there’s a war that you can’t win
-Kazanamayacağın bir savaş ya da
I will I will I will
-Ben açarım, ben kazanırım, ben yaparım