CL – LIFTED (Türkçe Çeviri)

Hey you get off my cloud
You don’t know me and you don’t know my style
Gettin’ lifted never coming down
Gettin’ lifted

Hey sen, in bulutumdan
Ne beni tanıyorsun, ne tarzımı biliyorsun

Yükseleceğim ve asla inmeyeceğim
Yükseleceğim

Gettin’ dumb on the drum like rum-pum-pum-pum
Better run when I come what a bomb bomb
Sippin’ on coke and rum gettin’ so drunk
Everyone wonderin’ where she come from?
Got gold on my necklace, gold on my wrists
Girls gettin’ mad cause their boys want a kiss
Fast with the cash I just throw it in the bag
Everything I wanna have (well I think you get the gist)

Kozumu oynarken aptallaşıyorum rum pum-pum-pum
Geldiğimde kaçsan iyi edersin
Kolayı ve içkiyi yudumlayıp sarhoş oluyorum
Herkes merak ediyor, ”bu kız nereden geldi?”
Takıyorum boynuma altın, bileğime altın
Kızlar deliriyor çünkü erkekleri beni öpmek istiyor
Nakitle hızlı, hemen çantaya atarım
İstediğim her şeyi, siz çaktınız olayı

Upside downside, inside outside
Hittin’ you from every angle there’s no doubt
Poetry in motion coast to coast and
Rub in in your skin like lotion

Yukarı aşağı, içeri dışarı
Her açıdan vururum sizi, şüphesiz
Hareketlerim şiir gibi, bi’ uçtan öbür uca
Yayılıyor vücudundaki bir losyon gibi

I got myself a 40, I got myself a shorty
And I’m about to go get lifted
Yes I’m about to go get lifted
I got myself a 40, I got myself a shorty
And I’m about to go get lifted
Yes I’m about to go get lifted

Kendime bir 40 aldım, sevgili yaptım
Ve yükselmek üzereyim
Evet, yükselmek üzereyim
Kendime bir 40 aldım, sevgili yaptım
Ve yükselmek üzereyim
Evet, yükselmek üzereyim

H-U-F-F huff and I puff
Blow like snow when the cold wind’s blowing
Zoom I hit the mic like boom
Wrote a song about it like to hear it? here it goes
Style will hit you wham then goddamn
You’ll be like “oh shit that’s the jam!”
Turn it up now hear me get buck wild
I’m about to blow light me up

Ö-F-F Öff, pöff
Kar gibi yağ rüzgar estiğinde
Yaklaş, mikrofona vuruyorum gümlemeyle
Onun hakkında bir şarkı yazdım duymak ister misiniz? İşte
Tarzı sizi sarsacak, sonra da ”lanet olasıca”
Şöyle olacaksınız ”Hadi lan, işte jam* dediğin”
Sesi kökle, zıvanadan çıkışımı duyacaksın
Hüpleteceğim burayı, yak sigaranı

Upside downside, inside outside
Hittin’ you from every angle there’s no doubt
Poetry in motion coast to coast and
Rub in in your skin like lotion

Yukarı aşağı, içeri dışarı
Her açıdan vururum sizi, şüphesiz
Hareketlerim şiir gibi, bi’ uçtan öbür uca
Yayılıyor vücudundaki bir losyon gibi

I got myself a 40, I got myself a shorty
And I’m about to go get lifted
Yes I’m about to go get lifted
I got myself a 40, I got myself a shorty
And I’m about to go get lifted
Yes I’m about to go get lifted

Kendime bir 40 aldım, sevgili yaptım
Ve yükselmek üzereyim
Evet, yükselmek üzereyim
Kendime bir 40 aldım, sevgili yaptım
Ve yükselmek üzereyim
Evet, yükselmek üzereyim

Hey you get off my cloud
You don’t know me and you don’t know my style
Gettin’ lifted never coming down
Gettin’ lifted never coming down
Hey you get off my cloud
You don’t know me and you don’t know my style
Gettin’ lifted never coming down
Gettin’ lifted

Hey sen, in bulutumdan
Ne beni tanıyorsun, ne tarzımı biliyorsun

Yükseleceğim ve asla inmeyeceğim
Yükseleceğim

Hey sen, in bulutumdan
Ne beni tanıyorsun, ne tarzımı biliyorsun

Yükseleceğim ve asla inmeyeceğim
Yükseleceğim

I got myself a 40, I got myself a shorty
And I’m about to go get lifted
Yes I’m about to go get lifted
I got myself a 40, I got myself a shorty
And I’m about to go get lifted
Yes I’m about to go get lifted

Kendime bir 40 aldım, sevgili yaptım
Ve yükselmek üzereyim
Evet, yükselmek üzereyim
Kendime bir 40 aldım, sevgili yaptım
Ve yükselmek üzereyim
Evet, yükselmek üzereyim

jam*-şarkı anlamında kullanılmıştır.