“Tears”
(feat. Louisa Johnson)

I tried hard to make you want me
Beni istemeni sağlamak için uğraştım
But we’re not supposed to be
Ama biz olmamalıydık
And the truth will always haunt me
Ve gerçek beni her zamanrahat bırakmaz
Even though it set me free
Ben özgür olsam bile
And my tears flow like the ocean
Ve gözyaşlarım okyanus gibi akar
As they floated in the breeze
Onlar esintide süzülüyor gibi
They were falling in slow motion
Onlar ağır çekimde düştü
And they brought me to my knees

Ve onlar beni dizlerimin üstüne getirdi

You’re haunting me, taunting me all in my brain

Beni korkutuyorsun, herkes beynimin içinde benimle alay ediyor
Turn off the light and now all that remains
Işığı södür , ve şimdi geriye kalan herşey
Fills me with doubt
Beni şüphe ile dolduruyor
And I’m shouting your name out loud
Ve yüksek sesle adını haykırıyorum
Why do you wanna put me through the pain?
Neden bu acıyı bana yaşatmak isteyesin ?
I get the feeling I’ll never escape
Asla kaçmayacağımı hissediyorum
I can’t hide away from the shame of you

Bu utançtan kaçıp saklanamayabilirim

Tears on the ground, tears on my pillow

Yerde gözyaşı , yastığımda gözyaşları
You won’t bring me down
Beni alaşağı edemeyeceksin
And I’ll get over you
Senden kurtulacağım
These tears will get me through
Bu gözyaşları içime kalacak
And I’ll get over you

Ve senden kurtlulacağım

I’ll get over you

Senden kurtulacağım
I’ll get over you
Senden kurtulacağım
I’ll get over you
Senden kurtulacağım
I’ll get over you

Senden kurtulacağım

When did you lose your emotions?

Ne zaman duygularını yitirdin?
When did you become so cruel?
Ne zaman bu kadar acımasız oldun ?
And if you want to cut me open
Eğer beni kesip açmak istersen
Says a thousand words ’bout you
Senin hakkında binlerce kelime söylerim
And in time I know you’ll leave me
Ve zamanla benden ayrılacağını biliyorum
Like a distant memory
Uzak bir anı gibi
I know love can be so easy
Sevmek bu kadar kolay olabilir biliyorum
If I start by loving me, oh

Bana olan aşkı ile başlarsam

You’re haunting me, taunting me all in my brain

Beni korkutuyosun herkes beynimin içinde benimle alay ediyor
Turn off the light and now all that remains
Işığı södür , ve şimdi geriye kalan  herşey
Fills me with doubt
Beni şüpheyle dolduruyor
And I’m shouting your name out loud
Ve yüksek sesle adını haykırıyorum
Why do you wanna put me through the pain?
Neden bu acıyı bana yaşatmak isteyesin ?
I get the feeling I’ll never escape
Asla kaçmayacağımı hissediyorum
I can’t hide away from the shame of you
Bu utançtan kaçıp saklanamayabilirim

Tears on the ground, tears on my pillow

Yerde gözyaşı , yastığımda gözyaşları
You won’t bring me down
Beni alaşağı edemeyeceksin
And I’ll get over you

Senden kurtulacağım

I’ll get over you

Senden kurtulacağım
I’ll get over you
Senden kurtulacağım
I’ll get over you

Senden kurtulacağım

Tears on the ground, rain at my window

Yerde gözyaşı , penceremde yağmur
The pain washes out
Acı dışarıyı temizler
And I’ll get over you
Ve senden kurtulacağım
These tears will get me through
Bu gözyaşları içime kalacak
And I’ll get over you

Senden kurtulacağım

I’ll get over you

Senden kurtulacağım
I’ll get over you
Senden kurtulacağım
I’ll get over you
Senden kurtulacağım
I don’t need you to call me tonight
Bu gece beni aramana ihtiyacım yok
(I’ll get over you)
Senden kurtulacağım
I don’t need you to see if I’m alright
İyi olursam beni görmene ihtiyacım yok
(I’ll get over you)
Senden kurtulacağım
You left me, so leave me, I’m fine
Beni terk ettin , o yüzden bırak beni,ben iyiyim
I’ll be here getting on with my life
Burada hayatıma devam edeceğim
Tears on the ground, tears on my pillow
Yerde gözyaşları , yastığımda gözyaşları
You won’t bring me down
Beni alaşağı edemeyeceksin
Tears on the ground, rain at my window
Yerde gözyaşaları , penceremde yağmur
The pain washes out
Acı dışarıyı temizler
Tears on the ground, rain at my window
erde gözyaşalrı , penceremde yağm
The pain washes out
Acı dışarıyı temizler
And I’ll get over you
Ve senden kurtulacağım
Oh yeah, I’ll get over you

Evet , senden kurtulacağım

I’ll get over…

Kurtulacağım …
I’ll get over you
Senden kurtulacağım