BULUT

I’m walking in this cloud

Bu bulutta yürüyorum

In this cloud upon love

Bu bulutta aşkın üstünde

But still I feel this doubts

Ama hala bu şüpheleri hissediyorum

Feels this doubts about us

Bu şüpheleri hissediyorum bizimle ilgili

I’m walking in this cloud

Bu bulutta yürüyorum

In this cloud upon love

Bu bulutta aşkın üstüne

This road can’t be mine, can’t be mine

Bu yol benim olamaz, benim olamaz

Giving it up, ooh

Vazgeçiyorum, ooh

Giving it up, giving it up

Vazgeçiyorum, vazgeçiyorum

Stand down, drop these weapons now

Kalk ayağa, bu silahları şimdi bırak

We’re walking in this lie, walking in this lie

Bu yalanda yürüyoruz, bu yalanda yürüyoruz

You know I try, try to compromise

Bilirsin denerim, denerim anlaşmaya varmayı

We’re walking in this high, walking in this high

Bu yüksekte yürüyoruz, bu yüksekte yürüyoruz

We are pushed back and down

Biz aşağı geri itildik

I’m out of my mind otherwise

Aksi halde aklım başımdan gitti

We are pushed and fallen down

İitildik ve aşağı düştük

Into this ground and space

Bu yeryüzüne ve uzaya

Giving it up, ooh

Vazgeçiyorum, ooh

Giving it up, giving it up

Vazgeçiyorum, vazgeçiyorum

Stand down, drop these weapons now

Kalk ayağa, bu silahları şimdi bırak

We’re walking in this lie, walking in this lie

Bu yalanda yürüyoruz, bu yalanda yürüyoruz

You know I try, try to compromise

Bilirsin denerim, denerim anlaşmaya varmayı

We’re walking in this high, walking in this high

Bu yüksekte yürüyoruz, bu yüksekte yürüyoruz

                                                                                                         …

Stand down, drop these weapons now

Kalk ayağa, bu silahları şimdi bırak

We’re walking in this lie, walking in this lie

Bu yalanda yürüyoruz, bu yalanda yürüyoruz

You know I try, try to compromise

Bilirsin denerim, denerim anlaşmaya varmayı

We’re walking in this high, walking in this high

Bu yüksekte yürüyoruz, bu yüksekte yürüyoruz

In this high, walking in this high

Bu yüksekte, bu yüksekte yürüyoruz.