We were just about to lose our home
Diamonds ate the radio
Moving in the dead of night
We took photographs just some just so
History has some to know
We were moving at the speed of flight

 

 

 

Evimizi kaybetmek üzereydik
Elmaslar* radyoyu ele geçirdi
Gecenin köründe taşınmaya başladık
Olanın bitenin fotoğraflarını çektik (Aldık)
Tarih bilmeli ki
Biz uçuş hızında hareket ediyorduk

 

 

 

 

Kids cry
If you want to
That’s alright
If you want to
Hold me
Hold me tight

 

 

 

Çocuklar ağlıyor
Eğer  istersen
Sorun değil
Eğer istersen
Bana sarıl
Bana sıkıca sarıl

 

 

 

 

Just an alien

Sadece bir uzaylıyım

 

 

 

 

We were hovering without a home
Millions are UFO
Hovering in hope some scope tonight
Sees the light and says

 

 

 

 

Evsiz geziniyorduk
Milyonlarca UFO
Bu gece havada umutla süzülüyor
Işığı görüyor ve diyor ki

 

 

 

 

Fly if you want to
That’s alright
But if you want to
Call me
Call this line

 

 

 

 

Uçmak istiyorsan uç
Sorun yok
Ama eğer istersen
Beni ara
Bu hattı ara

 

 

 

 

Just an alien
Just an alien
Oh, we just want to get home again

 

 

 

Sadece bir uzaylı
Sadece bir uzaylı
Ah,sadece evimize dönmek istiyoruz

 

 

 

 

Tell your leader
Sir or ma’am
We come in peace
We mean no harm
Somewhere out there
In the unknown
All the E.T.’s are phoning home
Watching my life
On the skyline
Crossing your eyes
For a lifetime

 

 

 

 

Liderine söyle
Erkek ya da kadın
Barış içinde geliyoruz
Amacımız zarar vermek değil
Buralarda bir yerlerde
Bilinmeyen bir yerde
Bütün uzaylılar eve telefon ediyor
Hayatımı izliyor
Ufuk çizgisi üzerinde
Hayatın
Gözlerinin önünden geçiyor

 

 

 

 

Just an alien
Moving target
Target movement
A patch, a corner
Of the spacetime
Just an alien
Turning toward it
Turning pages
Over Asia
Crossing ages
Just an alien
Oh, we just want to get home again

 

 

 

 

Tıpkı bir yabancı (uzaylı) gibi
Hedefe haraket ediyorum
Hedefi hedefliyorum
Bir yama,bir köşe
Arıyorum uzayda
Bir yabancı (uzaylı) gibi
Ona yöneliyoruz
Sayfalar çeviriyoruz
Asya’da
Yaşlar geçiriyoruz
Tıpkı bir yabancı gibi
Ah,sadece evimize dönmek istiyoruz

 

 

 

 

Elmaslar* radyoyu ele geçirdi:Coldplay mülteciler için yaptığı bu şarkıda,gücün ve zenginliğin medyayı ele geçirdiğini ve asıl görülmek istenenin görülmediğini ima ediyor.