Boy Blue (Mavi Çocuk)

You never knew yourself well enough
Asla kendini yeterince iyi tanımıyordun
But she never knew you at all
Ama o da seni yeterince tanımıyordu
And when she put you out on your own
Ve o seni dışarıda bıraktığında
It may have stolen your innocence
Bu senin masumluğunu çalabilirdi
But not your soul
Ama senin ruhun değil

Tell me where is little boy blue
Söyle bana küçük mavi çocuk nerede
You’ll find him standing always
Sen onu her zaman ayakta bulacaksın
One step ahead
Bir adım önde
Fast a little, shy a little, boy blue
Biraz hızlı, biraz utangaç, mavi çocuk
Wise blood runs warms and deep
Sıcak ve derinden bilge kan dolaşıyor
On the street
Sokakta
Kids walking, just a kid walking
Çocuklar yürüyor, sadece yürüyen bir çocuk

You send a letter with photographs
Fotoğraflarla bir mektup gönderdin
And I’ll tuck them under my dreams
Ve onları hayallerimin altında tuttum
And if we wake up old beyond our years
Ve eğer yıllarımızın ötesinde uyanırsak
Not quite as brave as we seem
Göründüğümüz kadar cesur değiliz
It’s just the pain that never disappears
Bu asla ortadan kaybolmayan bir acı

Where are you boy blue
Mavi çocuk neredesin
Where are you
Neredesin