I look up from the ground

Yerden başımı kaldırıp bakıyorum 

To see your sad and teary eyes

Senin üzgün ve gözyaşlarıyla dolu gözlerini görmek için 

You look away from me

Sen benden bakışlarını kaçırıyorsun

And I see there’s something you’re trying to hide

Ve görüyorum benden saklamaya çalıştığın bir şey olduğunu 

And I reach for your hand but it’s cold

Ve eline uzanıyorum ama soğuk

You pull away again

Tekrar geri çekiliyorsun

And I wonder what’s on your mind

Ve merak ediyorum aklından geçenleri

And then you say to me you made a dumb mistake

Ve sonra bana söylüyorsun aptalca bir hata yaptığını

You start to tremble and your voice begins to break

Titremeye başlıyorsun ve sesin çatlıyor

You say the cigarettes on the counter weren’t your friends they were my mates

Tezgahın üzerindeki sigaraların senin arkadaşına değil, benim dostuma ait olduğunu söylüyorsun

And I feel the color draining from my face

Ve yüzümün renginin attığını hissediyorum

 

 

And my friends said

Ve arkadaşlarım diyor ki

“I know you love her, but it’s over, mate

“Onu sevdiğini biliyorum, ama bu bitti dostum

It doesn’t matter, put the phone away

Farketmez, telefonunu ortadan kaldır 

It’s never easy to walk away, let her go

Gitmek asla kolay değildir, onun gitmesine izin ver 

It’ll be alright”

Düzelecek”

 

 

So I asked to look back at all the messages you’d sent

Bu yüzden gönderdiğin tüm mesajlara bakmak istedim

And I know it wasn’t right but it was fucking with my head

Ve doğru olmadığını biliyordum ama kafamı kurcalıyordu

And everything deleted like the past year was gone

Ve her şey silindi tıpkı geçen yılın geçişi gibi

And when I touched your face, I could tell you were moving on

Ve yüzüne dokunduğumda anlayabiliyordum hayatına devam ettiğini

But it’s not the fact that you kissed him yesterday

Ama onu dün öptüğün gerçeğini değil

It’s the feeling of betrayal, that I just can’t seem to shake

İhanet duygusunu üstümden atamıyorum

And everything I know tells me that I should walk away

Ve bildiğim her şey bana uzaklaşmam gerektiğini söylüyor

But I just want to stay

Ama ben sadece kalmak istiyorum

 

 

 

And my friends said

Ve arkadaşlarım diyor ki

“I know you love her, but it’s over, mate

“Onu sevdiğini biliyorum, ama bu bitti dostum

It doesn’t matter, put the phone away

Farketmez, telefonunu ortadan kaldır 

It’s never easy to walk away, let her go

Gitmek asla kolay değildir, onun gitmesine izin ver 

It’ll be okay

Düzelecek 

It’s gonna hurt for a bit of time

Bir süre canını acıtacak

So bottoms up, let’s forget tonight

Öyleyse şerefe, hadi bu geceyi unutalım

You’ll find another and you’ll be just fine

Bir başkasını bulacaksın ve iyi olacaksın

Let her go”

Onun gitmesine izin ver” 

 

 

But nothing heals the past like time

Ama hiçbir şey iyileştiremez geçmişi zaman gibi

And they can’t steal

Ve çalamazlar

The love you’re born to find

Bulmak için doğduğun aşkı

But nothing heals the past like time

Ama hiçbir şey iyileştiremez geçmişi zaman gibi

And they can’t steal

Ve çalamazlar

The love you’re born to find

Bulmak için doğduğun aşkı

 

 

 

“I know you love her, but it’s over, mate

“Onu sevdiğini biliyorum, ama bu bitti dostum

It doesn’t matter, put the phone away

Farketmez, telefonunu ortadan kaldır 

It’s never easy to walk away, let her go

Gitmek asla kolay değildir, onun gitmesine izin ver 

It’ll be okay

Düzelecek 

It’s gonna hurt for a bit of time

Bir süre canını acıtacak

So bottoms up, let’s forget tonight

Öyleyse şerefe, hadi bu geceyi unutalım

You’ll find another and you’ll be just fine

Bir başkasını bulacaksın ve iyi olacaksın

Let her go”

Onun gitmesine izin ver” 

It’ll be alright

Düzelecek 

It’ll be alright

Düzelecek 

It’ll be alright

Düzelecek 

It’ll be alright

Düzelecek 

It’ll be alright

Düzelecek